ตัวอย่างเรซูเม่ ที่ปรึกษาด้านการลงทุน Wealth Advisor Resume

หน้าที่รับผิดชอบ Wealth Advisor Job Description

 • กำหนดเป้าหมายทางการเงินของลูกค้าและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
 • ศึกษาทางเลือกการลงทุนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนและการจัดสรรสินทรัพย์ที่เหมาะสม จัดการบัญชีลูกค้า รวมถึงการจัดสรรสินทรัพย์ การตรวจสอบประสิทธิภาพการลงทุน และการรายงานอย่างสม่ำเสมอ
 • พบปะกับลูกค้า ทำการสัมภาษณ์ และดำเนินการตรวจสอบการลงทุน
 • ทำงานร่วมกับฝ่ายกำกับดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและกฎหมายทั้งหมด

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ที่ปรึกษาด้านการลงทุน Wealth Advisor

NAME SURNAME
[Street, City, State, Zip, Phone, Email]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

Objective

Experienced wealth advisor with 12+ years of experience working with high net worth clients. Well-versed in both business and personal finance which makes me a sought-after asset for clients. Excellent manager who coordinates with team members and develops relationships with clients.

Key Skills

 • 12+ years of financial services experience
 • 5+ years of financial planning experience
 • Proven track record of successfully managing large book of business
 • Strong consultative sales approach

Professional Experience

Third Company Inc. (YEAR – YEAR)
Wealth Advisor

Responsibilities

 • Assist in recruiting and hiring of financial advisors and support staff.
 • Promote a positive, friendly, and professional work environment that fosters collaboration and trust.
 • Conduct initial consultation with new clients or clients wishing to change advisor.
 • Provide financial advice and consultation on investments, insurance, and estate planning.
 • Build client relationships through meetings, phone calls, and referrals.
 • Develop personalized financial plans that help clients achieve their financial goals.
 • Identify financial goals and objectives of clients through financial planning meetings and investment reviews.
 • Make regular contact with clients, keeping them updated on their accounts and investments.
 • Maintain client files in accordance with policies and procedures.
 • Formulate and implement strategic marketing plans.
 • Track performance against goals.
 • Other duties as assigned.

Second Company Inc. (YEAR – YEAR)
Wealth Advisor

Responsibilities

 • Developed and maintained client relationships, generated leads, and solicited referrals.
 • Provided a high level of client service, including conducting agent research, meeting with clients, and coordinating financial coaching.
 • Demonstrated knowledge of appropriate investment products, and detail their suitability and opportunity costs.
 • Understood the insurance needs of various clients, and recommend appropriate coverage.
 • Attended continuing education, workshops, seminars, and conferences regarding wealth management.
 • Performed other duties and assignments as needed.

First Company Inc. (YEAR – YEAR)
Wealth Advisor

Responsibilities

 • Developed and implemented a financial plan for their clients.
 • Trained, coached, and developed junior team members.
 • Provided clients with ongoing and proactive service by listening to their needs and addressing their concerns.
 • Engaged in prospective client outreach.
 • Made referrals to appropriate internal departments or vendors.
 • Maintained professional relationships with all clients, including current and prospective.

*** งานที่ใกล้เคียงกับที่ปรึกษาการลงทุน คือ ที่ปรึกษาด้านการเงิน ดู Resume ได้ที่นี่