ตัวอย่างเรซูเม่เจ้าหน้าที่สินเชื่อ (Loan Officer Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น

รายละเอียดงานเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลยที่ Line ID: 0878314785 หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ต้องจัดการกับบุคคลหลายประเภทในแต่ละวัน ต้องทำการติดต่อสื่อสารกับบุคคลเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่สามารให้สินเชื่อแก่ใครก็ได้หรือได้รับสินเชื่อจากธนาคาร แต่ต้องมีประวัติเครดิตที่น่าเชื่อถือได้ ตั้งแต่ภาคส่วนการเคหะล่มสลาย เหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นการตกต่ำของงานเจ้าหน้าที่สินเชื่อเนื่องจากความเข้มงวดของงาน แต่เศรษฐกิจได้รับการฟื้นฟู ผู้คนจึงหันกลับมาให้ความสนใจตำแหน่งงานนี้อีกครั้ง

ทักษะที่จำเป็นที่ต้องพิจารณาสำหรับการเขียนประวัติสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

 • ประเมินการสมัครสินเชื่อและเอกสารโดยการยืนยันความน่าเชื่อถือทางเครดิต
 • แก้ไขการสมัครและเอกสารสินเชื่อโดยการแจ้งให้ผู้สมัครทราบถึงสิ่งที่ต้องการเพิ่มเติม
 • ปฏิเสธการให้สินเชื่อโดยการอธิบายข้อบกพร่องให้แก่ผู้สมัคร
 • อนุมัติสินเชื่อโดยการออกหรือส่งต่อเอกสารการสมัครให้แก่กรรมการสินเชื่อ
 • จัดการเรื่องสัญญาสินเชื่อโดยการอธิบายเงื่อนไขให้แก้ผู้สมัคร ขอลายมือชื่อ การรับรองและเก็บค่าธรรมเนียม
 • ช่วยเหลือลูกค้าโดยการตอบคำถาม ตอบสนองต่อการร้องขอ
 • รักษาความมั่นใจของลูกค้าด้วยการเก็บข้อมูลลูกค้าให้เป็นความลับ
 • อัพเดตความรู้ด้านการทำงานโดยการเข้าร่วมในงานโอกาสทางการศึกษาต่างๆ การอ่านสิ่งพิมพ์ทางวิชาชีพ รักษาเครือข่ายส่วนตัว เข้าร่วมกับองค์กรทางวิชาชีพ
 • ทำภารกิจของธนาคารให้ลุล่วงด้วยการสร้างผลลัพธ์ที่ดี

ความรับผิดชอบ

 • ประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิตด้วยการดำเนินการการสมัครสินเชื่อและเอกสารภายในเวลาที่กำหนด
 • สัมภาษณ์ผู้สมัครเพื่อระบุความเหมาะสมทางการเงินและความเป็นไปได้ต่อการรับรองสินเชื่อ
 • กำหนดการแบ่งสรรและแมทริกซ์และสร้างแผนการชำระ
 • สื่อสารกับลูกค้าทั้งเพื่อการร้องขอหรือให้ข้อมูล
 • ตัดสินใจ (อนุมัติ/ปฏิเสธ) และรายงานผลการตัดสินใจ
 • จัดทำสัญญาและเสนอนโยบายและข้อจำกัดแก่ลูกค้า
 • อัพเดตความรู้เกี่ยวกับงานเกี่ยวกับประเภทสินเชื่อและการบริการด้านการเงินต่างๆ
 • รักษาและอัพเดตข้อมูลบัญชี
 • ประเมินความต้องการของลูกค้า หาตัวเลือกและทางเลือก พร้อมทั้งแนะนำประเภทสินเชื่อที่แตกต่าง
 • พัฒนาเครือข่าย แนะนำช่องทางเลือกและขายสินค้าและบริการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
 • สร้างความสัมพันธ์ที่อยู่บนความเชื่อมั่น ความซื่อสัตย์ของลูกค้าและความพอใจผ่านขั้นตอนการรับประกัน
 • ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบ

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่) ภาษาอังกฤษ สมัครงานเจ้าหน้าที่สินเชื่อ – Loan Officer Resume

ADAM’S ROB
Street, City, State, Zip | Phone Email Address

PERSONAL SUMMARY

A talented and self-motivated Loan Officer who has a track record of generating revenues through the sale of loan products and services. Maxine is an expert at helping customers to achieve their financing needs and simultaneously increasing a company’s loan portfolio. She has superior communication skills and will always provide customers with the highest level of service in all interactions. As a true professional she will always comply with proper credit administration practices and is someone who is willing to be the primary point of contact between a customer and bank throughout the entire loan process. Her key strengths include being able to meet sales objectives in a fast-paced environment, and identifying opportunities to cross-sell financial products and services. Right now she is looking for a suitable position with a company that offers competitive pay, staff training opportunities and a fulfilling career path.

KEY BUSINESS SKILLS

 • Updated knowledge of the banking laws and loan processing regulations
 • Familiar with the loan procedures and eligibility requirements
 • Excellent documents management abilities and reporting skills
 • Ability to update records and keep track of the loan files in process
 • Skilled at maintaining constant communication and coordination with clients

TECHNICAL SKILLS

 • Competent in working with MS Office Suite and use MS Excel to maintain data, MS Word to draft correspondence and other software to manage work on routine basis.

WORK EXPERIENCE

ADED Convey (January 2010 – present)
Responsible for assisting prospective and current borrowers with their credit needs.
Duties:

 • Confirming an applicant’s credit worthiness.
 • Researching lenders to find the lowest rate possible for a loan.
 • Evaluating an applicant’s credit needs.
 • Explaining repayment plans to customers.
 • Maintaining effective communications with customers throughout the loan process.
 • Involved in marketing campaigns to attract new mortgage loan applications.
 • Verifying information to determine if a loan is an acceptable risk.
 • Building up a quality network of business relationships.
 • Filling in loan documentation and paperwork.
 • Providing an array of financial services to individuals and small businesses.
 • Negotiating loan terms and conditions with customers and lenders.
 • Evaluating loan applications.
 • Giving advice to clients who are experiencing financial problems and behind with their repayments.
 • Working out loan payment schedules.
 • Supervising the work of loan personnel.
 • Adhering to all relevant policies and procedures.
 • When necessary contacting applicants and asking for additional documentation.
 • Answering queries and questions from loan applicants.
 • Keeping all customer information confidential.

AREAS OF EXPERTISE

 • Underwriting loans
 • Credit risk management
 • Mortgage operations
 • Loan applications
 • Equity loans

ACADEMIC QUALIFICATIONS

Central Birmingham University – Business Degree (2003 – 2007)


**นี่เป็นเพียงตัวอย่างประกอบในการจัดทำ Resume ภาษาอังกฤษ สำหรับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ เท่านั้น ผู้สนใจ สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามเหมาะสม แต่หากต้องการจ้างเขียนเพื่อความสะดวก และได้ Resume ที่โดดเด่น แตกต่างจากคู่แข่ง สามารถติดต่อได้ที idtecresume@gmail.com หรือที่ line Id: 0878314785 มือถือเบอร์ 087-8314785