ตัวอย่างเรซูเม่ผู้ช่วยสำนักงาน (Office Assistant Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ตำแหน่งผู้ช่วยสำนักงาน รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดตำแหน่งผู้ช่วยสำนักงาน หน้าที่ในงานของ ผู้ช่วยสำนักงาน มักจะรวมถึงงานเกี่ยวกับการพิมพ์ดีด ค้นหาเอกสาร สินค้าคงคลัง เก็บข้อมูล และ ค้นหาเช็ค โดยอาจมีการจัดเตรียมเอกสาร ส่งอีเมล และ รับโทรศัพท์ โดยพวกเขาอาจทำงานในสายเฉพาะทางที่เข้ากับความสนใจของพวกเขา

Read more