ตัวอย่างเรซูเม่เน้นคุณสมบัติ

ตัวอย่างเรซูเม่เน้นสรุปคุณสมบัติ (Summary of Qualifications) ตัวอย่างของเรซูเม่ที่มีการสรุปเนื้อหาไว้ จะมีดังที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ การสรุปแบบนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณลงรายการคุณสมบัติและประสบการณ์ได้อย่างรัดกุม ซึ่งทำให้ผู้อ่านสามารถประเมินความเหมาะสมและความเป็นมืออาชีพของคุณในตำแหน่งที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเรซูเม่เน้นสรุปคุณสมบัติ CYNTHIA BWALYA 108 Scotstown Road, Edinburgh Scotland, UK E-mail [email protected] Mobile

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่แบบมี Headline

ตัวอย่างเรซูเม่แบบมี Headline หัวเรื่องในหนังสือพิมพ์และบทความทางอินเตอร์เน็ตจะดึงดูดความสนใจ เช่นเดียวกับเรซูเม่ของคุณ ที่มีหัวเรื่องระบุถึงชื่อ และ ข้อมูลติดต่อ รวมไปถึงการเขียนอธิบานถึงทักษะและความสำเร็จในอาชีพของคุณได้ดีที่สุด โดยจะดึงดูดสายตาของผู้อ่านและช่วยให้มั่นใจว่าเรซูเม่ของคุณโดดเด่นกว่าของคนอื่นๆ นี่คือ ตัวอย่างของเรซูเม่ ที่มีหัวเรื่อง NATALIE WONG 74 Chongqings Road, Zhongzheng District, Taipei City 10008,

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่แบบ Branding Statement

ตัวอย่างเรซูเม่แบบ Branding Statement หรือสร้างแบรนด์ส่วตัว หนึ่งในเรซูเม่แนวใหม่ล่าสุดนี่จะรวมไปถึงการสร้างแบรนด์ส่วนตัวเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อื่น การสร้างแบรนด์ของตัวเองนั้นจะต้องมีใจความที่กระชับ และ น่าจดใจ – ไม่เกิน 15 คำ – และจะต้องแสดงถึงคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญเฉพาะของคุณ คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดในข้อความสรุปที่ยาวขึ้นได้ การเขียนข้อความเพื่อสร้างแบรนด์ให้ดีไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นลองปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้ดู เป้าหมายของคุณ คือ การทำให้โดดเด่นกว่าผู้สมัครคนอื่น

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่ที่มี Accomplishments

ตัวอย่างเรซูเม่ที่มี Accomplishments หรือเน้นนำเสนอความสำเร็จที่ผ่านมา ตัวอย่างด้านล่างแสดงถึงเรซูเม่ที่มีส่วนของประวัติเกี่ยวกับความสำเร็จ ในส่วนนี้คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดของความสำเร็จ ความสนใจเป็นพิเศษ โครงการ และกิจกรรมของคุณ และเน้นถึงความเชี่ยวชาญพิเศษของคุณ นี่คือตัวอย่างของเรซูเม่ที่มีส่วนของประวัติเกี่ยวกับความสำเร็จ SIMON CARTER 236 Ocean Boulevard Miami Florida 33129 Mobile 674-236-47242

Read more

ตัวอย่าง Profile Resume

ตัวอย่าง Profile Resume วัตถุประสงค์ของส่วนโปรไฟล์คือการให้ภาพรวม ซึ่งจะอธิบายถึงทักษะและคุณวุฒิที่คุณมีอย่างเหมาะสมกับงานที่คุณสมัคร หากในประกาศรับสมัครงานดังกล่าวมีการระบุคุณสมบัติบางอย่าง คุณสามารถยืนยันได้ว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด ด้วยวิธีนี้ผู้ที่ตรวจสอบประวัติการทำงานของคุณจะสามารถเห็นได้ทันทีว่าคุณมีคุณสมบัติครบถ้วน นี่คือโปรไฟล์บางส่วนสำหรับอาชีพต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้เรซูเม่ของคุณโดดเด่น และเปิดโอกาสที่ดีที่สุดให้คุณได้รับการสัมภาษณ์งาน ตัวอย่างของเรซูเม่แบบมีโปรไฟล์ JENNIFER STEVENS San Francisco CA 87461 Mobile 842-123-4531

Read more

ตัวอย่าง Mini Resume

ตัวอย่าง Mini Resume (เรซูเม่ขนาดจิ๋ว) Mini Resume (เรซูเม่ขนาดจิ๋ว) จะแตกต่างกับเรซูเม่แบบเต็มเพราะว่าจะมีเนื้อหาแค่เพียงส่วนที่สำคัญที่สุดในส่วนของคุณสมบัติและความสำเร็จในอาชีพของคุณเท่านั้น โดยจะเน้นเฉพาะจุดแข็ง และเป็นการเกริ่นนำได้อย่างเหมาะสมเมื่ออยู่บนเครือข่าย นายจ้างจะได้ภาพรวมของคุณอย่างรวดเร็วและได้ในเชิงบวก โดยไม่ต้องอ่านประวัติโดยละเอียด และหากมีการอ้างอิงจากบุคคลอื่นด้วย ก็สามารถใช้เพื่อสรุปและแนะนำแนวคิดดังกล่าวให้นายจ้างได้ ตัวอย่างของเรซูเม่ขนาดจิ๋วจะแสดงอยู่ด้านล่าง PORNTIP CHANAWAT – Mobile Fitness Instructor

Read more

ตัวอย่าง Targeted Resume

ตัวอย่าง Targeted Resume Targeted Resume (เรซูเม่แบบกำหนดเป้าหมาย) คือแบบหนึ่งที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในการสนับสนุนการสมัครงานกับนายจ้าง ดังนั้นจึงต้องให้ความสำคัญกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ทักษะและคุณสมบัติอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับบทบาทที่แท้จริง สิ่งสำคัญก็คือ ต้องคิดอย่างรอบคอบว่าจะจับคู่คุณลักษณะของคุณกับสิ่งที่นายจ้างต้องการได้อย่างไร ตัวอย่างเรซูเม่แบบ Targeted (กำหนดเป้าหมาย) ดูได้ตามด้านล่าง SHIRLEY HOLLINGRAKE

Read more

ตัวอย่าง Combination Resume

ตัวอย่าง Combination Resume ประเภทของเรซูเม่สำหรับการทำงานอีกประเภทหนึ่งก็คือ เรซูเม่แบบผสมผสาน (Combination Resume) เนื่องจากเรซูเม่ประเภทนี้ช่วยให้คุณมุ่งเน้นถึงทักษะต่างๆและประวัติการทำงานได้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นประโยชน์มาก เพราะนายจ้างส่วนใหญ่มักต้องการเห็นบันทึกการจ้างงานทั้งหมดของคุณ หากคุณนำรูปแบบนี้ไปใช้ คุณจะสามารถตอบคำถามต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอาชีพการทำงาน ช่องโหว่ต่างๆ เกี่ยวกับการทำงาน หรือ ประเด็นที่คล้ายกันที่ให้นายจ้างสามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับความเหมาะสมในตำแหน่งกับคุณได้ เรซูเม่แบบผสมผสานเริ่มต้นด้วยประสบการณ์ทักษะและความสำเร็จของคุณและจะคล้ายกับเรซูเม่สำหรับการทำงานก่อนที่จะบันทึกประวัติการทำงานทั้งหมดของคุณตามลำดับ เช่นเดียวกับประวัติการทำงานตามลำดับเวลา (Chronological

Read more

ตัวอย่าง Functional Resume

ตัวอย่าง Functional Resume Functional Resume เป็นรูปแบบเรซูเม่ที่เน้นเรื่องของทักษะและความสำเร็จของผู้สมัครงานเพื่อเจาะจงตำแหน่งงานที่ต้องการสมัครได้เลย รูปแบบนี้ไม่จำเป็นต้องนำเสนอประสบการณ์ทำงานแบบเรียงลำดับเวลา จะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบุคคลในการพิจารณาว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งงานที่เปิดรับหรือไม่ เราแนะนำให้คนที่มีประสบการณ์งานมาบ้างแล้ว และต้องการเปลี่ยนงานใช้รูปแบบนี้ รวมถึงคนที่มีช่วงเวลาของการทำงานต่อเนื่อง ตัวอย่างของ Functional Resume แบบภาษาอังกฤษ ANNE SANT [email protected] Mobile  01464372988 COMPUTER

Read more

ตัวอย่าง Chronological Resume เรซูเม่แบบเรียงตามลำดับเวลา

ตัวอย่าง Chronological Resume หรือเรซูเม่แบบเรียงตามลำดับเวลา Chronological Resume เป็นเรซูเม่ที่เรียงประสบการณ์ทำงาน การศึกษา ตามลำดับเวลาล่าสุดก่อน แล้วไล่เรียงลงไปหางานเก่าๆ ที่เคยทำก่อนหน้านี้ ข้อดีของเรซูเม่แบบนี้คือนำเสนอข้อมูลล่าสุดไว้ก่อนเลย ทำให้เราสามารถเขียนทักษะสำคัญๆ จากประสบการณ์ที่ผ่านมาได้ไม่ยาก ตัวอย่าง Chronological Resume ภาษาอังกฤษ SALLY RIVERS

Read more