ตัวอย่างเรซูเม่ตัวแทนขายประกัน (Insurance Sales Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครตำแหน่งตัวแทนขายประกัน รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานทั่วไป ตัวแทนขายประกัน มีหน้าที่ในการขายประกันต่างๆและโน้มน้าวลูกค้าเกี่ยวกับความสำคัญและรายการความคุ้มครองของประกัน หน้าที่งานยังรวมถึงการอธิบายให้ลูกค้าทราบถึงข้อดีของประกันอีกด้วย ตัวแทนขายประกันจะต้องดำเนินการในหลายขั้นตอน ตั้งแต่การถูกลูกค้าเมินเฉยไปจนถึงการสัมภาษณ์ลูกค้าที่คาดหวัง การทำงานและติดตามลูกค้าของตนเอง ตัวแทนขายประกันจะต้องมีความรู้ในผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริง เนื่องจากจะต้องอธิบายให้กับลูกค้าให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน สามารถตอบคำถามได้และให้คำแนะนำลูกค้าในการเลือกหรือเปลี่ยนนโยบายประกัน อาชีพตัวแทนขายประกันจะต้องให้ความช่วยเหลือลูกค้าในขั้นตอนการร้องเรียนค่าชดเชย ตัวแทนขายประกัน อาจจะมีความเชี่ยวชาญในประกันชนิดใดชนิดหนึ่งหรือขายประกันหลากหลายชนิด

Read more