ตัวอย่างเรซูเม่วิศวกรขาย (Sales Engineer Resume)

 ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครงานตำแหน่งวิศวกรขาย รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น

รายละเอียดงานวิศวกรขาย

วิศวกรขาย มีหน้าที่ระบุความต้องการของลูกค้ารายเก่าและผู้ที่จะมาเป็นลูกค้ารายใหม่ในอนาคต โดยการสร้างความเข้าใจต่อลูกค้าเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการ วิศวกรขายมีการปรับเปลี่ยนสินค้า อุปกรณ์และการบริการด้านวิศวกรรม รวมถึงการพัฒนาด้วยการวิเคราะห์อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุนการใช้งานของวัสดุ อีกทั้งยังต้องจัดหาสินค้า บริการ หรืออุปกรณ์ทางวิศวกรม และข้อมูลทางเทคนิคเพื่อให้คำตอบ ช่วยเหลือลูกค้า ระบุความต้องการของลูกค้า วางแผนตั้งเป้าหมายต้นทุน ซึ่งการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ จะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคด้านอื่นๆด้วย เช่น สถาปนิก วิศวกร เป็นต้น

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลยที่ Line ID: 0878314785 หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง

บริษัทต่างๆส่วนใหญ่จะต้องการบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวกับการตลาดหรือวิศวกร หากมีประสบการณ์ด้านเทคนิคจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะที่จำเป็นที่ต้องพิจารณาสำหรับการเขียนประวัติสมัครงานตำแหน่งวิศวกรขาย

 • ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving Skills)
 • แก้ปัญหาทางเทคนิคที่ซับซ้อนด้วยวิธีที่เป็นระบบ (Solving complex technical problems in a systematic way)
 • มีความเข้าใจทางด้านเทคนิค (Technical Understanding)
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)
 • เตรียมและนำเสนอการนำเสนองานในระดับสูง (Prepare and deliver executive level presentations)
 • ทักษะการนำเสนอ (Presentation Skills)
 • ทักษะการให้คำปรึกษาและการประเมินความต้องการ (Strong consulting and needs assessmentskills)
 • ทักษะการเขียนโปรแกรมต่างๆ (General Programming Skills)
 • ทักษะการจัดการด้านเวลา การจัดการโปรเจค และการทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน (Strong time, project management and multi-tasking skills)
 • ความสามารถในการปรับเทคโนโลยีต่างๆให้เข้ากับแนวคิดที่หลากหลาย (Ability to conceptuallyadapt technologies to fit various ideas)
 • ความรู้ในสินค้า (Product Knowledge)
 • ทักษะการเขียนและการพูดเพื่อการสื่อสารที่ดี (Strong written and verbal communication skills)
 • ทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา (Analytical and problem-solving skills)
 • มีความยืดหยุ่น (Resilience) และมีจุดยืน (tenacity)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ วิศวกรขาย – Sales Engineer Resume

Phoebe Griffiths
[Street, City, State, Zip, Phone, Email]

PERSONAL SUMMARY

A dynamic and energetic individual professional and good looking, possessing exceptional interpersonal interaction and communication skills. Highly successful sales engineer with in-depth engineering and technical knowledge and excellent presentation skills.With over 8 years experience working as a sales engineer with engineering, wireless and telecom products. Possessing the ability to simplify and communicate ambiguous engineering concepts to a non-technical audience. Excellent presentation skill with solid background in snap demonstrations, pitches and Webcasts. Proven track record of excellent service delivery, solid technical acumen with a sound white paper writing background and sales strategies. A team player, collaborating with marketing,sales and IT teams to enhance the promotion of products and services.

Professional Summary

ABC and Co – Los Angeles, CA (December 2021– present)
SALES ENGINEER

 • Responsible for taking customers queries, offered advice and support on the company’s product and services and provided solutions to various issues faced by clients. Responsible for the sale of the company’s products.

Achievements

 • Influenced decisions that enhanced the company’s product to meet the requirements of clients.
 • Assisted customers in getting the most out of the company’s products.
 • Providing sales support during onsite and virtual client meetings.
 • Discussing with both existing and future clients to establish existing and new business opportunities.
 • Identifying thecurrent and future needs of clients.
 • Identifying customer’s requirements.
 • Preparing proposals for customers.
 • Preparing reports for senior head office managers.
 • Offering customer’s after-sales support services.

Fresh Solutions, Los Angeles, CA (March 2016 – August 2021)
Sales Engineer
Duties

 • Conveying solution benefits to both business and technical audiences.
 • Providing products, services and solutions to new customers.
 • Preparing and presenting potential cost benefit analysis to potential clients.
 • Delivering demos and presentations to audiences.
 • Conveying customer technical requirements to the company’s engineering teams.
 • Maintaining existing, long-term relationships with customers.
 • Putting together technical instruction for customers in relation to the use, operation and maintenance of purchased products.
 • Negotiating tender, contract terms and conditions.
 • Maintaining professional working contact with key suppliers and third parties.

Educational Qualification

Bachelor’s Degree in Marketing, University of California at Los Angeles 2011 – 2015

REFERENCES – Available on request.


 **นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เราเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ปรับใช้ แต่หากสนใจทำ Resume วิศวกรขาย ภาษาอังกฤษ แบบมืออาชีพ สั่งกับเราได้เลยที่ idtecresume@gmail.com สอบถามโทร 087-8314-785 หรือที่ Line ID: 0878314785