วิธีการเขียน CV Graphic Designer พร้อมตัวอย่าง ไทย-อังกฤษ

การเขียน CV Graphic Designer นั้นมีหลักการเดียวกับการเขียน CV ประเภทอื่นๆ โดยคุณต้องเน้นที่ผลงานและทักษะด้านการออกแบบกราฟิก โดยที่ต้องเป็นการอธิบายอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย ดังนั้น ข้าพเจ้าขอแนะนำขั้นตอนการเขียน CV ดังนี้

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

 1. ข้อมูลส่วนตัว เริ่มต้นด้วยการระบุข้อมูลส่วนตัวของคุณ เช่น ชื่อ, ที่อยู่, อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์

 2. โปรไฟล์ส่วนตัว ระบุความสามารถหลักของคุณในส่วนของโปรไฟล์ส่วนตัว โดยระบุประสบการณ์และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบกราฟิก

 3. ประสบการณ์การทำงาน แสดงประสบการณ์การทำงานของคุณในส่วนของประสบการณ์การทำงาน ระบุบทบาทและโปรเจกต์ที่คุณมีส่วนร่วม และผลงานที่คุณได้ผลิต

 4. ทักษะและความสามารถ ระบุทักษะและความสามารถด้านการออกแบบกราฟิกของคุณ รวมถึงซอฟต์แวร์ที่คุณเชี่ยวชาญ เช่น Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign เป็นต้น

 5. การฝึกงานหรือการศึกษา ระบุประสบการณ์การฝึกงานหรือการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบกราฟิก ระบุชื่อสถาบันการศึกษา และระยะเวลาการศึกษาหรือฝึกงาน

 6. ประวัติการอบรม ระบุประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบกราฟิก ระบุชื่อหลักสูตร สถาบันที่จัดการอบรม และระยะเวลาการอบรม

 7. ผลงาน เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของ CV ของ Graphic Designer ให้แสดงผลงานที่คุณได้ทำในอดีต โดยเรียงลำดับตามความสำคัญ และให้แสดงรายละเอียดการทำงาน เช่น วัตถุประสงค์ของโปรเจกต์ งบประมาณ และเป้าหมายของโปรเจกต์

 8. การอ้างอิง ระบุผู้อ้างอิงซึ่งเป็นบุคคลที่ทำงานร่วมกับคุณ หรือผู้ให้บริการที่เคยทำงานร่วมกับคุณมาก่อน ให้ระบุชื่อ ตำแหน่ง และข้อมูลติดต่อ

 9. การจัดรูปแบบ CV สำหรับ Graphic Designer การจัดรูปแบบ CV เป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่องจากต้องแสดงความสามารถด้านการออกแบบกราฟิกของคุณได้อย่างชัดเจน ใช้สี ตัวอักษร และรูปแบบต่างๆ เพื่อตกแต่งให้ดูน่าสนใจ และเน้นความสำคัญในส่วนที่ต้องการ

ตัวอย่าง CV Graphic Designer ภาษาไทย

ชื่อ – นามสกุล: [ชื่อ – นามสกุลของผู้สมัคร]

ข้อมูลติดต่อ:

 • อีเมล: [อีเมลของผู้สมัคร]
 • เบอร์โทรศัพท์: [หมายเลขโทรศัพท์ของผู้สมัคร]
 • ที่อยู่: [ที่อยู่ของผู้สมัคร]
 • โซเชียลมีเดีย: [ลิงค์โปรไฟล์โซเชียลมีเดียของผู้สมัคร]

โปรไฟล์สรุป: นักออกแบบกราฟิกที่มีความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ มีประสบการณ์ในการออกแบบงานต่างๆ พร้อมทั้งสามารถใช้งาน Adobe Creative Suite เช่น Photoshop, Illustrator และ InDesign รวมถึง Sketch และ Figma ได้เป็นอย่างดี สามารถสร้างแนวคิดการออกแบบได้ในหลายแพลตฟอร์ม เช่น พิมพ์, เว็บไซต์และโมบายล์

การศึกษา:

 • ปริญญาตรีในสาขาออกแบบกราฟิก, มหาวิทยาลัย [ชื่อมหาวิทยาลัย], ปีการศึกษา [ปีที่สำเร็จการศึกษา]
 • ใบรับรองภาษาอังกฤษระดับ [ระดับ], [สถาบันรับรอง], ปี [ปีที่ได้รับใบรับรอง]

ทักษะ:

 • Adobe Creative Suite: Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, After Effects
 • Sketch, Figma, Procreate
 • การออกแบบแบบอัตโนมัติและการจัดวาง
 • การพัฒนาตัวตนแบบต่างๆ
 • การออกแบบอินเทอร์เฟซผู้ใช้
 • การออกแบบพิมพ์
 • การออกแบบเว็บไซต์
 • ทักษะการสื่อสาร

ประสบการณ์ทำงาน:

นักออกแบบกราฟิก, [ชื่อบริษัท], [ปีที่ทำงาน]

 • ออกแบบโลโก้และอิลัสตราชั่นสำหรับลูกค้าทั้งระดับธุรกิจและระดับบุคคล
 • ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำหรับลูกค้าโดยใช้ WordPress และ Wix
 • ออกแบบและพัฒนาโปสเตอร์และโบรชัวร์สำหรับกิจกรรมสัมมนาและโครงการอื่นๆ

นักออกแบบกราฟิกฟรีแลนซ์, [ปีที่ทำงาน]

 • ออกแบบโลโก้และอิลัสตราชั่นสำหรับบริษัทท้องถิ่นและเว็บไซต์ขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
 • ออกแบบและพัฒนาภาพประกอบสำหรับโปรโมชั่นโดยใช้โปรแกรม Illustrator
 • รับผิดชอบการออกแบบโปสเตอร์สำหรับกิจกรรมและเทศกาลท้องถิ่น

ผลงาน:

 • [ระบุชื่อผลงานและลิงค์เว็บไซต์หรือภาพตัวอย่าง]

กิจกรรมและรางวัล:

 • ผู้ชนะรางวัลออกแบบโลโก้ในการแข่งขันของ [ชื่อโครงการ]
 • ผู้ช่วยผู้จัดการออกแบบงานในการจัดแสดงที่ [ชื่องานแสดง]
 • ทำงานอาสาสมัครในโครงการชุมชน [ชื่อโครงการ]

อ้างอิง: สามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้ในขณะสัมภาษณ์

ตัวอย่าง CV Graphic Designer ภาษาอังกฤษ

Name: [Full Name]

Contact Information:

 • Email: [Email Address]
 • Phone: [Phone Number]
 • Website/Portfolio: [Website or Portfolio URL]

Summary: A highly creative and motivated graphic designer with [Number of Years] years of experience in creating innovative and visually appealing designs for various clients. Skilled in Adobe Creative Suite, including Photoshop, Illustrator, and InDesign, as well as other design tools such as Sketch and Figma. Strong ability to conceptualize and execute design concepts across multiple platforms, including print, web, and mobile.

Education:

 • [Degree] in Graphic Design, [University], [Graduation Year]
 • [Certification] in [Field], [Certifying Body], [Year]

Skills:

 • Adobe Creative Suite: Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, After Effects
 • Sketch, Figma, Procreate
 • Typography and layout design
 • Brand identity development
 • User interface design
 • Print design
 • Web design
 • Strong communication and presentation skills

Experience:

Graphic Designer, [Company], [Employment Dates]

 • Collaborated with clients to develop and execute design concepts for various projects, including branding, packaging, print collateral, and web design.
 • Utilized Adobe Creative Suite and other design tools to create high-quality designs that aligned with client needs and brand standards.
 • Managed multiple projects simultaneously, ensuring timely delivery of all design assets.
 • Worked closely with the marketing team to develop and execute creative campaigns across various platforms.

Freelance Graphic Designer, [Self-employed], [Employment Dates]

 • Worked with various clients across multiple industries to develop and execute design concepts for print, web, and social media.
 • Collaborated with clients to develop brand identities and visual guidelines.
 • Managed project timelines and deliverables to ensure timely delivery of high-quality design assets.
 • Developed strong relationships with clients, resulting in repeat business and referrals.

References: Available upon request.