ตัวอย่างเรซูเม่ทันตานามัย (Dental Hygienist Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครตำแหน่งทันตานามัย รายละเอียดงานและทักษะที่จำเป็น

รายละเอียดงานตำแหน่งทันตานามัย

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

ทันตานามัย จะทำงานอยู่ในสำนักงานทันตกรรมและให้บริการดูแลพื้นฐานด้านทันตกรรม ความรับผิดชอบที่ปรากฏในตัวอย่างการเขียนประวัติเพื่อสมัครงานตำแหน่งทันตานามัย ได้แก่ การทำความสะอาดฟันผู้ป่วย การเสนอคำแนะนำด้านสุขอนามัยทางทันตกรรม ระบุปัญหาสุขภาพช่องปาก ส่งตัวไปยังทันตแพทย์เมื่อจำเป็นและฆ่าเชื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ผู้ที่สนใจทำงานในตำแหน่งทันตานามัยควรแสดงรายละเอียดในประวัติสำหรับการสมัครงานถึงความรู้พื้นฐานด้านทันตกรรม ความคล่องแคล่วว่องไว ทักษะการสื่อสารทั่วไปและการสื่อสารระหว่างบุคคลที่ดี ความใส่ใจในรายละเอียดและการทำงานร่วมกันเป็นทีม วุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องและใบอนุญาติเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้สมัครในการปฏิบัติงานในตำแหน่งนี้

หน้าที่งานที่ทันตานามัยควรจะต้องพิจารณาก่อนเขียนประวัติสมัครงาน

 • ขั้นตอนในการคัดกรองผู้ป่วย เช่น การประเมินสุขภาพช่องปาก การทบทวนประวัติด้านสุขภาพ การคัดกรองผู้ป่วย
 • มะเร็งช่องปาก การตรวจช่วงศีรษะและลำคอ การตรวจและบันทึกข้อมูลในช่องปากลงในแบบฟอร์มบันทึกและการตรวจความดันโลหิตและชีพจร
 • ทำการถ่ายและพัฒนาภาพเอกซเรย์ฟัน
 • ขจัดคราบหินปูนและจุลินทรีย์ (ทั้งฝังลึกและไม่ฝังลึก) จากผิวฟัน
 • ใส่สารเพื่อปกป้องฟัน (เช่น สารผนึกและฟลูออไรด์)
 • ให้ความรู้ผู้ป่วยถึงวิธีการดูแลสุขอนามัยในช่องปากที่เหมาะสมเพื่อให้ช่องปากมีสุขภาพที่ดีอยู่เสมอ (เช่น การแปรงฟัน การใช้ไหมขัดฟันและการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ)
 • ให้คำปรึกษาผู้ป่วยเกี่ยวกับโภชนาการที่ดีและผลกระทบที่มีต่อสุขภาพช่องปาก
 • พิมพ์ฟันของผู้ป่วยเพื่อใช้ในการศึกษา (แบบจำลองฟันที่ทันตแพทย์ใช้เพื่อประเมินความต้องการในการรักษาของผู้ป่วย)
 • จัดการเรื่องเอกสารและกิจกรรมต่างๆของสำนักงาน

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ทันตานามัย – Dental Hygienist Resume

WILLIAMS LOVE
Street, City, State, Zip | Phone, Email Address

PROFESSIONAL SUMMARY

Dedicated and sympathetic Dental Hygienist with a strong record of safe and professional patient service. Adept at minimizing discomfort for pediatric dental patients and providing clear explanations for unpleasant procedures. Able to multitask effectively and accurately in coordination with dentists and other medical staff.

CORE COMPETENCIES

 • Oral Hygiene
 • Sterilization
 • Vizilite & Velscope
 • Equipment Maintenance
 • Dental impressions
 • Tooth Restoration
 • Orthodontic Bands
 • Surgical Assistance
 • Periodontal Packs Application
 • Root Planning
 • Nutrition for Oral Health
 • OSHA Standards

PROFESSIONAL EXPERIENCE

IMPRESSIONISTS, Williston, ND (2015 to Present)

 • Revamp the dental examination room by suggesting and setting up modern dental care and diagnosis equipment.
 • Reduce paperwork by 60% through converting all patient records into an electronic form.
 • Prepare dental examination rooms by ensuring that all needed instruments and equipment are available.
 • Interview patients to determine oral health history and take notes of significant events.
 • Examine patients to decipher their need for oral hygiene and dental procedures.
 • Document all findings in patients’ files and consult with dentists to determine course of action.
 • Assist dentists by taking x-rays of the mouth and dental impressions for mouth guards and braces.

KOOL SMILES – Killeen, TX (2002 -2012)

 • Reined in a marathon dental surgery (in an assistantship role) which lasted 9 hours.
 • Trained 15 dental assistants in handling chairside work including placing and removing periodontal dressings and temporary fillings and using x-ray machines.
 • Removed hard and soft deposits from tooth surfaces and handle root planning and periodontal scaling activities.
 • Administered local anesthesia to ensure pain control during surgical procedures.
 • Installed and removeed fillings and periodontal dressings.
 • Educated patients by providing them with information on dental care and prevention of tooth and gum diseases.
 • Discussed nutrition plans with dentists and provide individual patients with focused information on what to ingest after dental procedures or surgeries.

EDUCATION

SOME DENTAL COLLEGE, Williston, ND (2000)
BS in Dental Hygiene


***นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เราเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ปรับใช้ แต่หากสนใจทำ Resume ทันตานามัย ภาษาอังกฤษ แบบมืออาชีพ สั่งกับเราได้เลยที่ idtecresume@gmail.com สอบถามโทร 087-8314-785 หรือที่ Line ID: @tfind