ตัวอย่างเรซูเม่ผู้จัดการขายประจำภาค (District Manager Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครงานตำแหน่งผู้จัดการขายประจำภาค

รายละเอียดงานผู้จัดการขายประจำภาค

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

ผู้จัดการขายประจำภาค มีหน้าที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของทางบริษัทให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายทางการเงิน การบริการลูกค้า การตลาด การอบรมพนักงาน การพัฒนาส่วนต่างๆ การวางแผนและช่วยเหลือบริษัทให้บรรลุเป้าหมาย อีกทั้งยังทำงานในฐานะหัวหน้าทีมเพื่อพัฒนาแผนในการเพิ่มยอดขาย ควบคุมค่าใช้จ่าย ซึ่งต้องทำงานร่วมกับตัวแทนจำหน่ายในการจัดจำหน่าย จัดอีเวนท์พิเศษและให้ข้อมูลทางการตลาด

หน้าที่รับผิดชอบ:

 • ทบทวน ประเมินและวิเคราะห์งบการเงินประจำเดือนเพื่อระบุปัญหาและโอกาส
 • บรรลุเป้าหมายทางการเงินของภาค โดยการให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานตามแผนของบริษัท
 • พัฒนาแผนดำเนินการกับผู้อำนวยการศูนย์เพื่อแก้ปัญหาและปฏิบัติใช้นโยบายของบริษัท
 • ใช้รายงานที่มีอยู่เพื่อระบุแนวโน้ม ปัญหาและโอกาสในการเติบโต
 • ชี้นำและช่วยเหลือผู้อำนวยการศูนย์ในการเพิ่มผลลัพธ์ที่ดีในการเปลียนแปลงของบริษัทและการเติบโตผ่านการสื่อสารที่ต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพ

ทักษะที่จำเป็นที่ต้องพิจารณาสำหรับการเขียนประวัติสมัครงานตำแหน่งผู้จัดการขายประจำภาค

 • สามารถทำงานในวันหยุด (Ability to wоrk wееkеndѕ) และขยายเวลาวันทำงานปกติ (extended workdays)
 • ทำการนำเสนอส่วนบุคคล (Make in реrѕоn presentations) มีทักษะการสื่อสารทั้งการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี (Good communicating skills in both written and oral aspect)
 • เข้าถึงข้อมูลออนไลน์ (Aссеѕѕ оn-linе dаtа) และทบทวน (Rеviеw) วิเคราะห์ (Anаlуzе) ข้อมูลและโอกาสภายในพื้นที่กำหนด
 • สามารถเดินทางได้ในพื้นที่ที่มอบหมาย (Ability tо trаvеl within аѕѕignеd gеоgrарhу) 2-4 วันต่อสัปดาห์โดยประมาณ

 ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ผู้จัดการขายประจำภาค – District Manager Resume

OLIVIA WILLIAMS
111 South Court, Sacramento, CA 00000, Tel: (000) 000-000

PROFILE

Accomplished district sales manager with a nine years track record of motivating and coaching teams to achieve goals surpassing result. Talented for identifying and developing high-calibre employees. Innovator of best practice strategies.

KEY SKILLS

 • Relationship Management
 • Organisation & Prioritisation
 • Training and Staff Development
 • Team Building and Supervision
 • Cost containment
 • Sales Closing
 • Cold Calling
 • Performance Maximisation

PROFESSIONAL EXPERIENCE

XYZ STORES – Mount Pleasant, SC [YEAR – YEAR]
Senior District Manager

 • Directed operation of 35 stores with annual sales volume of up to $25 million. Analysed sales report and develop action plan to achieve company’s objectives. Controlled general and administrative cost, payroll and store expenses. Communicated with store manager on sales and HR issues. Conducted visual and compliance audits.
 • Reduced manager turn-over rate by developing and implementing a comprehensive training program.
 • Selected by VP to play a key role in downsizing and closing stores.
 • Achieved company’s bottom-line objectives by designing and training managers on a user-friendly P&L tracking system.
 • Chosen to be a liaison for the customer Product Group based.
 • Identified and groomed two high-calibre candidates for District Manager Position.
 • Hosted several High-profile meeting and conducted television and radio interviews for discovery communications.

ABC ENTERPRISES – Mount Pleasant, SC [YEAR – YEAR]
District Sales Manager

 • Supervised 14 sales Professionals and maximised sales team performance. Directed the UZ Engineered Products Ins., and State Chemical Divisions. Drove sales growth by recruiting, hiring and training qualified sales people in effective sales techniques. Provide accurate sales forecasting and budget control. Conduct sales meeting and present product as trade show.
 • Earned District sales manager of the year Award in 20xx.
 • Increased sales by 15% for three consecutive years; overseeing most improved sales for 20xx, 20xx and 20xx.
 • Achieved lowest turn-over rate in the company by maintaining high moral levels.

EDUCATION

CENTRLA MICHIGAN UNIVERSITY, MOUNT PLEASANT
BS in Business Administration, 20xx

REFERENCE – Available upon Request


**นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เราเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ปรับใช้ แต่หากสนใจทำ Resume ผู้จัดการขายประจำภาค ภาษาอังกฤษ แบบมืออาชีพ สั่งกับเราได้เลยที่ idtecresume@gmail.com สอบถามโทร 087-8314-785 หรือที่ Line ID: @tfind