ตัวอย่างเรซูเม่ผู้จัดการร้านค้าปลีก (Retail Store Manager Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครงานตำแหน่งผู้จัดการร้านค้าปลีก

รายละเอียดงานผู้จัดการร้านค้าปลีก

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลยที่ Line ID: 0878314785 หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้จัดการร้านค้าปลีกเป็นตัวเชื่อมระหว่างฝ่ายบริษัทและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของแบรนด์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการแปลงมุมมองของแบรนด์ให้เป็นผลกำไรและการเป็นสินค้าที่เป็นที่ต้องการ ผู้จัดการต้องแน่ใจว่าสินค้าจะไม่ใช่เพียงถูกขายในจำนวนที่ตั้งไว้แต่ลูกค้าต้องได้รับสินค้านั้นอย่างปลอดภัย นั่นหมายถึงว่าลูกค้าต้องรักในแบรนด์และสินค้าเนื่องจากได้รับประสบการณ์ที่ดีขณะที่อยู่ในร้าน ผู้จัดการร้านไม่เพียงแต่ขายสินค้า แต่ยังต้องขายแบรนด์ด้วยโดยการโปรโมทสินค้า ดูแลลูกค้าผ่านการเลือกซื้อของซึ่งลงท้ายด้วยการตัดสินใจซื้อ

ในขณะที่การขายนั้นเป็นพื้นฐานของร้านค้า ผู้จัดการต้องดำเนินกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้ร้านค้าดำเนินไปได้อย่างดีกิจกรรมเหล่านี้รวมถึงการดูแลสินค้าคงคลัง การแสดงสินค้าในร้านที่มีความเรียบร้อยและการดูและพนักงานและการบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ การจัดการสินค้าคงคลัง หมายถึง การมีสินค้าในคลังสินค้าเพียงพอและมีสินค้าในร้านค้า ในบางครั้งผู้จัดการต้องมั่นใจว่าการส่งของนั้นต้องเกิดขึ้นเพื่อเติมสินค้าในคลังให้พร้อม อีกทั้งยังต้องแนะนำพนักงานให้มีความมั่นใจว่าราวแสดงสินค้านั้นมีสินค้าเพียงพอให้ลูกค้าทำการเลือก และต้องตรวจตราร้านให้มีความสะอาด เรียบร้อย

แบรนด์ต่างๆ มักมีธีมและแนวคิดในการแสดงสินค้าที่คล้ายคลึงกันภายในระยะเวลาทั้งปี ซึ่งผู้จัดการร้านต้องมั่นใจว่าพนักงานมีความตระหนักในเรื่องนี้และรักษาร้านให้ดูดีตามแนวคิดที่ออกแบบไว้

ทักษะที่จำเป็นที่ต้องพิจารณาสำหรับการเขียนประวัติสมัครงานตำแหน่งผู้จัดการร้านค้าปลีก

 • ความสามารถในการดูแลและแนะนำทีม
 • ความสามารถในการแยกย่อยและวิเคราะห์ตัวเลขการขาย
 • มีความมั่นใจ มีแรงผลักดันและมีความกระตือรือร้น
 • มีความสามารในการทำงานภายใต้ความกดดันและจัดการกับปัญหาในสถานการณ์การทำงาน
 • ความสามารถในการตัดสินใจและมีความรับผิดชอบ
 • ทักษะการสื่อสารที่ดี

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ผู้จัดการร้านค้าปลีก – Retail Store Manager Resume

OLIVIA WILLIAMS
000 South Court, Sacramento, CA 00000
Tel: (000) 000-000

SUMMARY

Highly motivated, result-driven, and tenacious senior executive offering more than 10 years of retail sales and multi-unit store management experience. Offer exceptional qualifications in creating effective marketing strategies and plans to increase sales, capitalize on growth opportunities, and maintain profitable retail operations. Recognized as an empowering manager, adept at training and developing employees to foster team unity towards fulfillment of corporate target goals.

ADDITIONAL SKILLS

 • Leadership, Training and Team Building
 • Problem solving and Decision-Making
 • Retail Merchandise and Display
 • Competitive Market Research and Analysis
 • Superior Interpersonal and Communication skills
 • Product Positioning and Corporate Branding
 • Marketing and Promotional Campaign
 • Sales action Plans Development
 • Outstanding customers services and Relations
 • Excellent Presentation and Negotiation Ability

EXPERIENCE

Retail Store Manager – XXX Store, Las Vegas, Nevada (2010 – Present)

 • Efficiently manage the day-today activities of the store operations to achieve results, courteously attended to the need and complaint of customer in a timely and satisfactory manner.
 • Consistently achieved monthly target with well planned strategies.
 • Led the store to attain its U.P.T.s and stay competitive against our other stores in the district.

Retail Store Manager- XXX Merchandise, Las Vegas, Nevada (2007 – 2009)

 • Strategised on sales management, visual and operational event.
 • Initiated and implement effective programs for store to improve organisational efficiency as well as financially benefit company.
 • Acted as liaison between corporate office and field on daily operation.
 • Build team capacity by рlаnning, developing and organizing programs to trаin and dеvеlор market реrѕоnnеl that соhеѕivеlу соuрlе with еxiѕting fiеld ореrаtiоnаl tools. Uрhеld the intеgritу of thе cross brаnd tо achieve the highеѕt lеvеl of customer ѕаtiѕfасtiоn.
 • Mаnаgеd all аѕресt of thе ѕtоrе ореrаtiоnѕ аnd overseeing and meeting ѕtоrе nееdѕ.
 • Utiliѕе finаnсiаl management ѕkillѕ tо manage саѕh аnd соnduсt rеgulаr POS trаnѕасtiоn аnd uѕе with training.

EDUCATION

Valencia Community College Orlando, Florida.
Associates – Business/Administration 2002 – 2007

REFERENCE – Available on Request


**นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เราเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ปรับใช้ แต่หากสนใจทำ Resume ผู้จัดการร้านค้าปลีก ภาษาอังกฤษ แบบมืออาชีพ สั่งกับเราได้เลยที่ idtecresume@gmail.com สอบถามโทร 087-8314-785 หรือที่ Line ID: 0878314785