ตัวอย่างเรซูเม่ Life Guard

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครงานตำแหน่งยามชายฝั่ง (เจ้าหน้าที่คอยช่วยชีวิตคนตกน้ำ – Life Guard) เจ้าหน้าที่คอยช่วยชีวิตคนตกน้ำคือบุคคลที่คอยดูแลความปลอดภัยและช่วยชีวิตนักว่ายน้ำ นักเล่นเซิร์ฟและผู้เล่นกีฬาทางน้ำอื่นๆเช่นในสระว่ายน้ำ สวนน้ำหรือชายหาด ทักษะที่จำเป็นสำหรับยามชายฝั่ง ทักษะการว่ายน้ำที่แข็งแรง (Strong skills of swimming) ทักษะการสังเกตการณ์

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่ผู้จัดการด้านความปลอดภัย (Security Manager Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครงานตำแหน่งผู้จัดการด้านความปลอดภัย รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น ผู้จัดการด้านความปลอดภัย มีหน้าที่ตรวจสอบ ดูแลในเรื่องความปลอดภัยของอาคาร พนักงาน แขก และระบบต่างๆภายในองค์กร ผู้จัดการด้านความปลอดภัยมีหน้าที่ ดูแลความปลอดภัยของแขก พนักงานและสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรม ป้องกันและตรวจสอบอาชญากรรม ตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัย เช่น ระบบระวังภัย

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่พนักงานรักษาความปลอดภัย (Security Guard Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครงานตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น พนักงานรักษาความปลอดภัยหรือตัวแทนฝ่ายป้องกัน เป็นบุคคลซึ่งทำหน้าที่ปกป้องทรัพย์สินขององค์กร (สินค้า บุคคล เงินและอื่นๆ) จากความเสี่ยงต่างๆ (เช่นของเสีย สินค้าที่เสียหาย พฤติกรรม กิจกรรมและอื่นๆ) ที่มีต่อคนงานโดยการใช้มาตรการป้องกัน ทักษะที่จำเป็นที่ต้องพิจารณาสำหรับการเขียนประวัติสมัครงานตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่เลขานุการทนายความ (Legal Secretary Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครงานตำแหน่งเลขานุการทนายความ รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานตำแหน่งเลขานุการทนายความ เลขานุการทนายความ คือบุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับทางกฎหมายซึ่งโดยทั่วไปแล้วมีหน้าที่ช่วยทนายความ เตรียมพร้อมในการให้ความช่วยเหลือเรื่องกฎหมาย เช่น ทำการร้องขอเอกสาร เป็นเรื่องปกติสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ที่จะมีตำแหน่งงานเลขานุการทนายความนี้ ในส่วนของผู้ช่วยทนายนั้น เลขานุการทนายความมีหน้าที่ในการระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดี ทักษะที่จำเป็นที่ต้องพิจารณาสำหรับการเขียนประวัติสมัครงานตำแหน่งเลขานุการทนายความ ทักษะด้านเทคโนโลยี (Technology

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่ผู้ช่วยทนายความ (Paralegal Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยทนายความ รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานตำแหน่งผู้ช่วยทนายความ ผู้ช่วยทนายความ คือ บุคคลที่ปฏิบัติงานทางด้านกฎหมายให้ทนายความ หน้าที่งานนั้นมีหลากหลายรวมถึงการรักษาและจัดการไฟล์ทำเอกสารและการวิจัยทางกฎหมาย ผู้ช่วยทนายความนั้นสามารถพบได้ในองค์กรธุรกิจที่หลากหลายโดยเฉพาะในบริษัทกฎหมาย หน่วยงานรัฐและแผนกเกี่ยวกับกฎหมาย ผู้ช่วยทนายความช่วยทนายความจะมีหน้าที่เตรียมการพิจารณาคดี การประชุมเพื่อปรึกษาและเพื่อธุรกิจ หน้าที่งานนั้นขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กรหรือบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริษัทขนาดเล็ก ในส่วนงานเกี่ยวกับการทบทวนหรือจัดการข้อมูล

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่เจ้าหน้าที่ตำรวจ (Police Officer Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ พนักงานในสังกัดตำรวจ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นคือเป็นเจ้าหน้าที่ทางกฎหมายซึ่งเน้นการปกป้องบุคคลและทรัยพ์สิน ดูแลพื้นที่รวมถึงพื้นที่เขตอำนาจตามกฎหมาย รับโทรศัพท์แจ้งเหตุ บังคับใช้กฎหมาย จับกุม ออกหมายเรียกและทำการพิจารณาคดีในบางกรณี อีกทั้งยังควบคุมการจราจร

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่ทนายความ (Lawyer Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครงานตำแหน่งทนายความ รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดตำแหน่ง ทนายความ ทนายความ ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่บุคคล หน่วยงานรัฐบาลและบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายและเป็นตัวแทนให้กลุ่มคนเหล่านี้ในกรณีจำเป็น อีกทั้งยังมีหน้าที่เตรียมเอกสารทางกฎหมายและตีความกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและทำการตัดสินใจ ทนายความสามารถมีความเชี่ยวชาญในทักษะที่หลากหลายในสายอาชีพ รายละเอียดงานตำแหน่งทนายความ ทนายความเป็นตัวแทนลูกความในการดำเนินคดีแพ่งและอาญา และเสนอหลักฐานเพื่อแก้ต่าง อีกทั้งยังให้คำแนะนำแก่ลูกความเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ทางกฎหมาย พร้อมกับแนะนำเรื่องการดำเนินการที่ถูกต้องในกรณีเกี่ยวกับกฎหมาย

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่สมัครผู้บังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครงานตำแหน่งผู้บังคับใช้กฎหมาย รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานผู้บังคับใช้กฎหมาย ผู้บังคับใช้กฎหมาย เป็นพนักงานของรัฐซึ่งทำหน้าที่ในการป้องกัน สอบสวน จับกุมหรือกักกันบุคคลซึ่งเป็นที่ต้องสงสัยหรือกระทำผิดกฎหมาย หรือทำงานในลักษณะสังคมสงเคราะห์ ผู้บังคับใช้กฎหมายของรัฐนั้นมีลักษณะหน้าที่คล้ายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ ซึ่งหมายถึงการบังคับใช้กฎหมาย การสืบสวนอาชญากรรม ป้องกันหลักฐาน เขียนรายงานและจับกุมผู้หลบหนีและดำเนินคดีในศาล ทักษะที่จำเป็นที่ต้องพิจารณาสำหรับการเขียนประวัติสมัครงานตำแหน่งผู้บังคับใช้กฎหมาย ทักษะการสื่อสาร

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่พนักงานดับเพลิง (Firefighter Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครงานตำแหน่งพนักงานดับเพลิง รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานตำแหน่งพนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลง คือ ผู้ที่คอยช่วยเหลือผู้คนในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ตามสถานที่ต่างๆ โรงเรียน บ้านเรือน อาคาร สถานที่ รวมถึงป่า เป็นต้น ซึ่งการเป็นพนักงานดับเพลิงนั้นค่อนข้างที่จะเสี่ยง จึงจำเป็นต้องมีการอบรมก่อนการปฏิบัติงานจนเกิดความเชี่ยวชาญด้านการใช้อุปกรณ์

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่เสมียนทนาย (Legal Assistant Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครงานตำแหน่งเสมียนทนาย รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานตำแหน่งเสมียนทนาย เสมียนทนาย ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย เช่น การเตรียมเอกสารทางกฎหมาย และทำวิจัยเกี่ยวกับคดีให้แก่ทนาย ผู้สมัครตำแหน่งนี้ต้องมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมาย หน้าที่รับผิดชอบที่ต้องทราบกาอนการเขียนประวัตสมัครงานตำแหน่งเสมียนทนาย ให้ความช่วยเหลือด้านการดำเนินการแก่ทนายความและเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงาน ติดต่อกับลูกความและพยาน ให้ความช่วยเหลือด้านการดำเนินการและเข้าร่วมการพิจารณาคดี เตรียมสรุปคดีและสรุปคำให้การซักถามและคำให้การ

Read more