ตัวอย่างเรซูเม่วิทย์ฯ คอมพิวเตอร์ (Computer Science Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิทย์ฯ คอมพิวเตอร์ รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น

รายละเอียดงานฝ่ายวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

หน้าที่งานของฝ่ายวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ คือการทำวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาในหลากหลายสาขา ได้แก่ การทำโค้ด การออกแบบและการทดสอบซอฟต์แวร์ โดยต้องใช้เทคนิค ทักษะและเครื่องมือทางวิศวกรรมที่ทันสมัยที่จำเป็นสำหรับงานด้านวิศวกรรมและนำไปปรับใช้กับซอฟต์แวร์ที่มี ออกแบบระบบ ส่วนประกอบและขั้นตอนเพื่อให้ได้ตามข้อกำหนดภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม จริยธรรม สังคม สุขภาพและความปลอดภัย ความสามารถในการผลิตและความยั่งยืน

ฝ่ายวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือที่เรียกว่านักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สามารถทำงานในองค์กรรัฐและเอกชน ในตำแหน่งผู้จัดทำซอฟต์แวร์เอกชนและอาจทำงานในสถาบันการศึกษา นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์มักจะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือแก้ไขปัญหาด้านคอมพิวเตอร์

ในฐานะนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ คุณจะต้องเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นโปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์และวิศวกรเครื่องกลหรือไฟฟ้า นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะต้องศึกษาทฤษฏีด้านปัญหาคอมพิวเตอร์ ทำการทดลองและสร้างรูปแบบในการทำวิจัยซึ่งถูกใช้ในการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ
โดยตำแน่งนี้จำเป็นจะต้องจบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาเอก แต่อย่างไรก็ตาม การจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีก็มีโอกาสที่จะได้ตำแหน่งที่ดีในองค์กรเช่นกัน

ทักษะที่สำคัญที่ควรพิจารณาในการเขียนประวัติสำหรับสมัครงานฝ่ายวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

 • ความสามารถในการทำงานภายใต้ความกดดัน
 • ทักษะการออกแบบและบูรณาการการแก้ไขปัญหา
 • เป็นผู้สื่อสารที่ดีเยี่ยม
 • มีใจรักในงานคอมพิวเตอร์
 • มุ่งผลลัพธ์
 • ความสามารถในการทำงานเดี่ยวและงานกลุ่ม
 • ขยัน
 • มีความคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงตรรกะ

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ – Computer Science Resume

Dave Stocks
[Street, City, State, Zip, Phone, Email]

Career Summary

A professional computer scientist with remarkable analytical and logical skills an expert in working on integrating software programs with computer hardware possessing excellent data analysis reporting skills utilizing statistical methods and software expert in performing complex operations. An initiative and innovative and creative thinker with over ten years’ experience developing various programs on different languages for existing software possessing multi-dimensional professional with exceptional logical and analytical skills.

Qualities and Core Competencies

 • Hardworking.
 • Good analytical & logical thinking.
 • Proficiency in MS Suite such as MS Word, MS Excel, MS PowerPoint.
 • Detail oriented and strong interpersonal skills.
 • Result driven.
 • Proficient in C, Java, PHP and MYSQL.
 • Good Conceptual, Analytical and Logical skills.
 • Highly skilled in Photoshop, Macromedia and Bugzilla.
 • Ability to work individually as well as in group environment.
 • Design and integration.
 • Written and verbal communications.
 • Passionate about computers.

Professional Experience

ABC Inc. Math Avenue, Sunnyvale, CA (2010 – Present)
Electronic Security System

Key Contributions

 • Give various presentations on software applications.
 • Present models in front of seniors and elaborating it.
 • Design and develop the cost effective and well equipped plan.
 • Perform different duties as assigned within given time frame and budget.
 • Design the program for various purposes.
 • Suggest innovative ideas to improve the performance of existing software.
 • Identify problems and provide the best possible solution.

Education and Qualification

Master’s Degree majoring in Computer Science Engineering.
B.Tech or BSc in Computer Science or Computer Engineering.


 ***นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เราเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ปรับใช้ แต่หากสนใจทำ Resume ฝ่ายวิทย์ฯ คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ แบบมืออาชีพสั่งกับเราได้เลยที่ idtecresume@gmail.com สอบถามโทร 087-8314-785 หรือที่ Line ID: @tfind