ตัวอย่างเรซูเม่ผู้ช่วยฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resources Assistant)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายทรัพยากรบุคคล รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น

รายละเอียดงานผู้ช่วยฝ่ายทรัพยากรบุคคล

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

ผู้ช่วยฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ประสานงานอยู่เบื้องหลังและเป็นผู้ร่วมงานที่มีหน้าที่หลักในการช่วยเหลือผูอำนวยการและผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลให้สำเร็จ ผู้ช่วยฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะทำงานด้านโปรแกรมและบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแผนกทรัพยากรบุคคล งานส่วนใหญ่จะมีลักษณะบริหารจัดการ จะต้องทำเอกสารการร้องเรียน การยกเลิกสัญญา การขาดงาน รายงานผลการทำงาน และค่าตอบแทนรวมถึงข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์

ความรับผิดชอบที่ควรทราบก่อนเขียนประวัติสำหรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 • ช่วยเหลือด้านการดำเนินงานและหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในแต่ละวัน
 • ให้ความช่วยเหลือด้านงานธุรการและการจัดการผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • รวบรวมและอัพเดทบันทึกพนักงาน (แบบเอกสารและแบบอิเล็กทรอนิกส์)
 • ดำเนินการด้านเอกสารและเตรียมรายงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของฝ่ายบุคคล (พนักงาน การสรรหาพนักงาน การฝึกอบรม เรื่องร้องทุกข์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และอื่นๆ)
 • ประสานงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านทรัพยากรบุคคล (การประชุม การฝึกอบรม การสำรวจ เป็นต้น) และจดบันทึกการประชุม
 • จัดการความต้องการของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านทรัพยากรบุคคล กฏและระเบียบ
 • จัดการเตรียมการจ่ายเงินเดือนโดยการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (การขาดงาน โบนัส การลา เป็นต้น)
 • สื่อสารกับบริการด้านสาธารณะต่างๆเมื่อจำเป็น
 • จัดการเรื่องข้อร้องเรียนและกระบวนการร้องเรียนอย่างเหมาะสม
 • ประสานงานในการติดต่อผู้สมัครงานและจัดตารางการสัมภาษณ์
 • จัดการปฐมนิเทศน์ให้กับพนักงานใหม่
 • ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ทำการสรรหาพนักงานในการจัดหาแหล่งผู้สมัครงานและอัพเดทฐานข้อมูล

ทักษะที่จำเป็น

 • ประสบการณ์ที่พิสูจน์ได้ในฐานะผู้ช่วยด้านงานทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งด้านการบริหารหรืองานอื่นๆด้านทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง MS Office)
 • ประสบการณ์ด้าน HRIS หรือ HRMS
 • ความคุ้นเคยกับซอฟท์แวร์ ATS และฐานข้อมูลจดหมายสมัครงาน
 • ความรู้พื้นฐานด้านกฏหมายแรงงาน
 • ทักษะด้านองค์กรที่ดีเยี่ยม
 • ทักษะการสื่อสารที่ดี (communication)
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านทรัพยากรบุคคลหรือสายงานที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยฝ่ายทรัพยากรบุคคล – Human Resources Assistant

ADAMS WILLSON
[Street, City, State, Zip] | [Phone] [Email Address]

PERSONAL SUMMARY

An outgoing, ambitious, and confident individual, whose passion for the HR sector is equally matched by her experience in it. For the last three years Karen has been working for Adams Recruitment as a HR Executive, with her main role being to provide HR support, guidance, advice, and services to all company staff. This work has not only taught her how to translate corporate goals into HR programs, but has also given her extensive knowledge of HR administration, principles, practices, and laws. She has gained experience of sourcing candidates, writing up employment contracts, conducting interviews and resolving employee relation issues. There is nothing that she cannot or will not do to ensure that your business is a success. Right now she is looking for an excellent career developmental opportunity with a company that has a culture which appreciates and rewards excellence.

AREAS OF EXPERTISE

 • HR Processes
 • Absence management
 • HR Forms
 • Report Writing
 • Learning & Development
 • Compensation
 • Talent Acquisition
 • Talent Management

PROFESSIONAL EXPERIENCE

ASJFK Corporation New York, NY (2016 – Present)
Core Functions:

 • Direct organizational management change and initiatives aligned with strategies and business plans.
 • Develop new talent sources and leadership capability across the corporation in order to build empowered/skilled employee base.
 • Develop constructive work relationship with recruiters and employment professionals to ensure effectiveness of hiring processes and application practices.
 • Manage the process of designing and implementing new HR policies.
 • Advise on wage issues of employees including promotions and raises.
 • Designe training programs of new employees in accordance with their job profile.
 • Create workshops for employees to develop new skills and introduce new technologies.

EDUCATION

New York College – HND (2005 – 2007)


***นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เราเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ปรับใช้ แต่หากสนใจทำ Resume ผู้ช่วยฝ่ายทรัพยากรบุคคล ภาษาอังกฤษ แบบมืออาชีพสั่งกับเราได้เลยที่ idtecresume@gmail.com สอบถามโทร 087-8314-785 หรือที่ Line ID: @tfind