ตัวอย่างเรซูเม่ผู้ดูแลระบบวินโดวส์ (Windows System Administrator Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ตำแหน่งผู้ดูแลระบบวินโดวส์ รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น

รายละเอียดงานผู้ดูแลระบบวินโดวส์

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

ผู้ดูแลระบบวินโดวส์ ทำหน้าที่รับผิดชอบด้านการดูแลรักษา และตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบคอมพิวเตอร์ที่เชื่อถือได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับคอมพิวเตอร์ที่มีผู้ใช้งานที่หลากหลาย เช่น เซิอร์ฟเวอร์ ผู้ดูแลระบบจะต้องทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการส่งมอบความปลอดภัย ประสิทธิภาพการทำงาน แหล่งทรัพยากรต่างๆและคอมพิวเตอร์ และด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณ เขาหรือเธออาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้

เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการได้ ผู้ดูแลระบบสามารถซื้อ ติดตั้งหรืออัพเกรดส่วนประกอบและอุปกรณ์ต่างๆของซอฟต์แวร์ ตรวจสอบให้มั่นใจถึงหน้าที่ปฏิบัติงานที่เป็นอัตโนมัติ รักษานโยบายด้านความปลอดภัย การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า อบรมและดูแลพนักงาน หรือให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ

ทักษะที่สำคัญที่ควรพิจารณาในการเขียนประวัติสำหรับสมัครงานในตำแหน่งผู้ดูแลระบบวินโดวส์

 • ความรู้ด้านความไม่เสถียรของระบบ
 • ความสามารถที่พิสูจน์ได้ในการประเมินปัญหาและหาวิธีการแก้ปัญหา
 • การจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ความเข้าใจในธุรกิจ IT
 • ทักษะในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล (interpersonal)
 • การป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากขั้นตอนที่เป็นอัตโนมัติ

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ผู้ดูแลระบบวินโดวส์ – Windows System Administrator Resume

Name…………….
[Street, City, State, Zip, Phone, Email]

OBJECTIVE

Looking for work in a professionally qualified workplace that promotes professionalism and use their skills and knowledge to ensure proper management of Windows systems.

TECHNICAL EXPERIENCE

 • 6+ years of total experience with information systems, network security, information and personnel management
 • Extensive experience with Active Directory, Domain Name System, Windows Internet Naming Service and Microsoft Exchange
 • Experience of contract management and knowledge of the creation of tasks and technical supervision orders
 • A thorough knowledge of the implementation and administration support operations to 24-7 information technology includes technical support, call management and operational priorities and the use of the drug
 • A lot of experience in managing and monitoring the situation

CAREER SUMMARY:

A&B TECHNOLOGY COMPANY
Position: Senior Windows System Administrator (APRIL 2011 – PRESENT)

Windows System Administrator for configuration management and maintenance, troubleshooting, security systems and software, application management and planning programs and update management and testing operations to ensure optimal system functionality.

Responsibilities

 • Provide design, implementation, management and support for Windows 2000 Active Directory and Windows NT domains inherited.
 • Install and maintain Windows NT, 2000-2003 server solutions for the production and development environments.
 • Lead a team of help desk support and desktop 9.x which supports Windows 2000, XP, Vista and Windows 7 with MS Office, including courier services.
 • Study new technologies, software, security patches and packages that will improve the effectiveness of the system and management system.
 • Manage, direct and support Windows NT, 2000 and 2003 Active Directory domain network in multiple locations.
 • Meet with vendors to provide new technology (software, hardware, tools and devices) to improve Windows network architecture.
 • Contribute to establishing policies and procedures, including the field of migration, server consolidation, multi-platform migration, disaster recovery, backup and SMS server business, and provide capacity planning, performance, and excellent problem solving.
 • Supervise the activities of the system and network for the rapid detection of problems related to system security, performance, and timely system failures and meet SLA and provide daily technical support and 24/7 adhere element call.
 • Conduct all phases from design to proof of concept and pilot implementation. It implements all the functionality of the product, instant messaging and presence, file transfer, peer to peer and integration multiparty video and voice.
 • Plann, design, test, implement and serve as support for Microsoft OCS.
 • Install and configure Exchange 2000 to 2003, Exchange Client Configuration with Microsoft Office Outlook.
 • Maintmain Microsoft Office Outlook Web Access and Microsoft Office Outlook to keep e-mail, calendaring and scheduling. Database for problem-solving and Microsoft Office Outlook structure.

X&Y TECHNOLOGY COMPANY
Position: Windows System Administrator- (JUME 2008 – JANUARY 2011)

Responsibilities:

 • Managed the overall management of Windows applications.
 • Made several operations for troubleshooting and maintenance in Windows Server environments.
 • Installed the latest versions of operating systems on demand, customer requirements.
 • Ordered that the complex problems related to hardware failures and network – monitoring systems, hardware and software debugging and regularly updated to maintain proper operation and the flow of information.
 • Tested for safety control for intrusion detection.
 • Provided technical support Level 2 and Level 3.
 • Implemented monitoring improvement tools / performance.
 • Recommended further updates and changes required by the customers.
 • Produced new designs systems and networks for clients.
 • Documented new settings of Windows Server that are applied to the network.

EDUCATIONAL – TECHNICAL QUALIFICATIONS

University of Illinois (2007)
BS in Computer Science
Cisco Certified Network Associate (CCNA)

REFERENCES – Available on request


***นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เราเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ปรับใช้ แต่หากสนใจทำ Resume ผู้ดูแลระบบวินโดวส์ ภาษาอังกฤษ แบบมืออาชีพสั่งกับเราได้เลยที่ idtecresume@gmail.com สอบถามโทร 087-8314-785 หรือที่ Line ID: @tfind