ตัวอย่างเรซูเม่ผู้บริหารงานสาธารณสุข (Healthcare Administrator Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครตำแหน่งผู้บริหารงานสาธารณสุข รายละเอียดงานและทักษะที่จำเป็น

รายละเอียดงานตำแหน่งผู้บริหารงานสาธารณสุข

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

ผู้บริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่ในการบริหารการดำเนินงานวันต่อวันของแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนรวมไปถึงการดูแลตรวจตราบุคลากร งบประมาณและการเงิน ผู้บริหารงานสาธารณสุขจำนวนมากเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น การบัญชี ทรัพยากรบุคคลหรือการบำรุงรักษา โดยผู้จัดการจะมีหน้าที่ในการกำหนด ประสานงานและจัดการแหล่งทรัพยากรทั้งด้านการแพทย์และไม่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ รวมไปถึงการประสานงานด้านธุรการ การแพทย์และเจ้าหน้าที่ๆมีความเชี่ยวชาญในโรงพยาบาล โดยจะต้องทำการพัฒนาและนำบริการใหม่ๆไปปฏิบัติใช้ การสรรหาบุคลากรด้านงานธุรการและการแพทย์ และจัดการกับปัญหาหรือคำวิจารณ์ต่างๆ

คุณสมบัติและการฝึกอบรม

แม้ว่าทักษะที่เกี่ยวข้องและบุคลิกภาพที่เหมาะสมจะมีความจำเป็นมากกว่าพื้นฐานทางด้านการศึกษา แต่ผู้บริหารจะต้องมีวุฒิต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการข้อบังคับและกฏระเบียบ เช่น ด้านการบริหาร เศษฐกิจหรือธุรกิจ และประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกันนี้ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับงานเป็นอย่างมาก ด้วยลักษณะของงานในโรงพยาบาล ที่ให้บริการ 24 ชั่วโมง ทำให้ผู้จัดการควรจะต้องเป็นบุคคลที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

ทักษะที่สำคัญที่ควรจะต้องพิจารณาก่อนเขียนประวัติสมัครงานในตำแหน่งพยาบาลประจำหน่วยฉุกเฉิน

 • จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกและสรรหาเจ้าหน้าที่ๆมีความยืดหยุ่นและสามารถทำงานได้ดีภายใต้สภาวะที่กดดัน
 • ทักษะด้านการจัดระเบียบ (organizational) และการบริหาร (administrative)
 • ทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม (teamwork) ที่ดีเลิศ
 • ทักษะด้านการบริหาร (managerial) และการวิเคราะห์ (analytical)
 • ทักษะการสื่อสาร (communication) ด้วยวาจาและการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีวุฒิภาวะ ความมั่นใจและไหวพริบ
 • ความสามารถในการปรับตัวกับการแนวโน้มและสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง
 • ความรู้ในการใช้งานอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ผู้บริหารงานสาธารณสุข – Healthcare Administrator Resume

James Hall
[Address] | [Phone] [Email]

PROFILE

Highly-successful, results-oriented healthcare executive with Masters of Public Health and Health Care Administration. Hands-on expertise in Emergency Medicine, Operations, Finance, Nursing, Strategic Planning, and Communication.

PROFESSIONAL PROFILE

 • Demonstrated leadership of diverse management teams focusing on aligning program goals to the mission, values, culture and strategic goals of an organization.
 • Proven ability to integrate clinical quality and service quality into all aspects of operations and establish a balanced scorecard to monitor and evaluate progress and outcomes.
 • Establish positive collaborative working relationships with people at all organizational levels and across organizational boundaries; experienced in working with union and non-union environments and with medical staff.
 • Expertise and hands-on experience in operations; proven ability to develop, meet and exceed program and financial goals while enhancing clinical services; consistently maintain high quality of work in every area of responsibility.
 • Develop and link clinical documentation practices and patient charging systems to improve practice, establish documentation standards, optimize reimbursement and meet regulatory requirements.
 • Managed 4 major facility construction projects including completion of feasibility studies and sourcing of funds for the projects. Consistently followed systems thinking and change management principles to align processes and work flow focusing on desired outcomes.

EXPERIENCE

Reading General Hospital, Montgomery, CA (2000 – Present)
DIRECTOR of EMERGENCY SERVICES

Provided operational leadership and strategic planning for emergency services and urgent care programs at various healthcare system sites. Developed emergency and urgent care business objectives focusing on the organization’s strategic and financial goals to strategically develop care delivery, operations and the emergency physician group. Provided administrative oversight of several site program budgets in terms of achieving program goals, standards and efficiencies.

Relevant Accomplishments:

 • Developed and implemented emergency and urgent care program policies and procedures for 3 hospital-based emergency programs; ensured regulatory compliance.
 • Reorganized the Urgent Care program to improve clinical and service quality as well as reduce profit loss in 12 months; operations improvement included addressing management, clinical staffing, inventory management, patient charging, and reimbursement schedule.

Johnson Medical Group, Fontana, CA (1992 – 2000)
CARE ADMINISTRATION MANAGER

Provided strategic planning of administrative, clinical, and operating processes to enhance quality, manage costs, and align emergency services within context of integrated care delivery system. Developed emergency and walk-in business objectives focusing on the organization’s strategic and financial goals to strategically develop care delivery, operations, and the emergency physician group. Developed and managed several program budgets. Ensured quality and regulatory standards were achieved through collaboration with emergency medical leadership and provided direction to management staff of clinical services.

Relevant Accomplishments:

 • Developed emergency and walk-in / urgent care delivery system; used integrated quality approach focusing on clinical and service quality and operations improvement; partnered with medical staff leadership to achieve outcomes.
 • Reduced costs through management of staffing and operations; analyzed, developed, and implemented emergency services, facility charge master, and professional fee schedule.
 • Successfully established management team to effect improvements in triage, registration, diagnostic services, and image.

EDUCATION

University of California, Los Angeles, CA 2000
Master of Health Care Administration
Thesis: Reducing Urgent Care Patient Length of Stay

BCC College, Long Beach, CA 1992
Bachelor of Arts in Business Administration

Kirkwood Community College, Inglewood, CA 1990
Associate Degree in Nursing

REFERENCES – Available on request


***นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เราเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ปรับใช้ แต่หากสนใจทำ Resume ผู้บริหารด้านสาธารณสุข ภาษาอังกฤษ แบบมืออาชีพสั่งกับเราได้เลยที่ idtecresume@gmail.com สอบถามโทร 087-8314-785 หรือที่ Line ID: @tfind