ตัวอย่างเรซูเม่เสมียนทนาย (Legal Assistant Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครงานตำแหน่งเสมียนทนาย รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น

รายละเอียดงานตำแหน่งเสมียนทนาย

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลยที่ Line ID: 0878314785 หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง

เสมียนทนาย ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย เช่น การเตรียมเอกสารทางกฎหมาย และทำวิจัยเกี่ยวกับคดีให้แก่ทนาย ผู้สมัครตำแหน่งนี้ต้องมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมาย

หน้าที่รับผิดชอบที่ต้องทราบกาอนการเขียนประวัตสมัครงานตำแหน่งเสมียนทนาย

 • ให้ความช่วยเหลือด้านการดำเนินการแก่ทนายความและเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงาน
 • ติดต่อกับลูกความและพยาน
 • ให้ความช่วยเหลือด้านการดำเนินการและเข้าร่วมการพิจารณาคดี
 • เตรียมสรุปคดีและสรุปคำให้การซักถามและคำให้การ
 • ทำการสืบสวนและวิจัยทางเอกสารและทางสถิติ
 • ดูแลและดำเนินเอกสารที่เกี่ยวกับการคดี
 • พิมพ์และเก็บเอกสารและสิ่งที่เกี่ยวข้อง
 • รับโทรศัพท์
 • รักษารายชื่อบุคคลที่ทำการติดต่อ
 • ดูแลจัดการตารางงานและกำหนดเวลางาน

หน้าที่งาน:

 • ดำเนินการเกี่ยวกับคดีด้วยการสัมภาษณ์ลูกความ ทบทวนข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้อง
 • ช่วยลูกความในการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล แจ้งความคืบหน้าเรื่องคดีให้ลูกความ
 • รวบรวมหลักฐานโดยการเตรียมข้อมูลส่วนบุคคล กรอกข้อมูลด้านการรักษาพยาบาล คำให้การข้อหา คำให้การของลูกความและพยาน และเอกสารการสูญเสียรายได้ กรอกเอกสารต่างๆ เช่น การเข้าอีเมล การติดต่อผู้ให้บริการการรักษา บริษัทประกันและหน่วยงานอื่นๆ
 • เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่หุ้นส่วนโดยการดูแลความคืบหน้าของเคส แจ้งหุ้นส่วนเมื่อมีเคส รักษาการติดต่อกับผู้ให้บริการ และผู้ให้คำปรึกษาของฝ่ายตรงข้าม จัดหาข้อมูลให้แก่ทีมที่ดูแลเคส ดูแลจัดการโปรเจคพิเศษและให้ความช่วยเหลือด้านเลขานุการ
 • สรุปเคสโดยการยืนยันยอดคงเหลือ เตรียมเอกสารและโบร์ชัวร์
 • อัพเดตความรู้เรื่องงานโดยการเข้าร่วมงานในโอกาสทางการศึกษา อ่านสิ่งพิมพ์ทางวิชาชีพต่างๆ
 • บรรลุภารกิจของบริษัทกฎหมายโดยการสร้างผลงานตามที่ตั้งไว้

ตัวอย่างเรซูเม่เสมียนทนาย (Legal Assistant Resume)

Michael K. Vaughn

[Street, City, Stаtе, Zip, Phone, Email]

Professional Summary

A reliable legal assistant able to help a high level lawyers in more than 50 cases successfully. Dedicated to maintaining professional standards and ethical work practices to produce content event of the highest quality.

Reasoned legal secretaries who manage the team. Effectively communicate with members of the legal, customer and personnel departments of the courtroom.

Analytical expert on legal and assistant research documentation. It provides clear, concise results based on creative exploration and complex information.

Skills

 • Mastery of legal terminology
 • The National Association of Legal Associates
 • Patents and trademarks
 • QuickBooks Pro
 • Legal Research
 • Computers
 • Excellent telephone etiquette
 • Advanced Word Processing
 • Conflict resolution
 • Notary official
 • Writing and editing
 • Work Experience

MNO Legal Associates Houston, Texas
June 2011 – Date
Legal Assistant

 • Development of legal documents, including contracts and property reports for closure.
 • File all the allegations in the court clerk.
 • Prepared for testing by the organization of exhibitions and other relevant evidence.
 • Research statutes, decisions, legal articles and codes.
 • Witnesses are contacted to testify under oath at the hearings.
 • Examine the facts and law cases, using relevant sources to determine the cause of action and prepare files.
 • Direct and coordinate the main activities of the law, including the delivery of calls.
 • Develop a working relationship with the courts, clients, debtors and lawyers.
 • Analyze customer balances for verification purposes.
 • Lawyers helped inspection and control of the organization reports.
 • Filed all legal documents on behalf of a lawyer.
 • Prepared for testing by performing legal research and drafting the statement.
 • Meet with clients to inform them about the progress of the case.

MNO Legal Company, New York City, NY
Feb. 2008 – April 2011
Legal Assistant

 • Account management of user accounts and with the highest level of confidentiality and discretion.
 • Reviewed, corrected and revised the law for grammar, language and the right format.
 • Teamwork with lawyers, administrative assistants and other Paralegals.
 • Complete verification to the accused.
 • Updating the software company with the results of monitoring rebounds.
 • The assessment and inventory and personal property for estate planning.
 • Legal documents such as product briefs, petitions and appeals.

Education

ABC University, ABC CITY, AB

Bachelor’s Degree in Law 2009

Accomplishments

Acted as the lead Legal Assistant on multiple international asylum cases.
Facilitated the firm’s smooth transition to a paperless system.
Read medical reports on 50+ clients regarding various medical issues to determine validity of diagnoses.

References –Available on request


**นี่เป็นเพียงตัวอย่างประกอบในการจัดทำ Resume ภาษาอังกฤษ สำหรับเสมียนทนาย เท่านั้น ผู้สนใจ สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามเหมาะสม แต่หากต้องการจ้างเขียนเพื่อความสะดวก และได้ Resume ที่โดดเด่น แตกต่างจากคู่แข่ง สามารถติดต่อได้ที idtecresume@gmail.com หรือที่ line Id: 0878314785 มือถือเบอร์ 087-8314785