ตัวอย่างจดหมายสมัครงานเสมียนทนาย (Legal Assistant Cover Letter)

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานเสมียนทนาย (Legal Assistant Cover Letter) ภาษาอังกฤษ

จดหมายสมัครงานตำแหน่งเสมียนทนาย

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

เสมียนทนายหรือบุคลที่ไม่ใช่ทนายความ ซึ่งช่วยทนายความทำงานทั้งในและนอกศาล หน้าที่งานหลักคือการเตรียมเอกสารให้แก่ทนายความในกรณีต่างๆ อีกทั้งทำการสอบสวนเคสเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และเขียนออกมาเป็นรายงานเพื่อส่งต่อให้ทนายความ บ่อยครั้งที่ต้องทำการให้คำแนะนำว่าต้องทำคดีอย่างไรให้มีการจัดการที่ดีที่สุด

เมื่อได้รับคดีแล้ว ผู้ช่วยทนายต้องทำการเตรียมเอกสาร ร่างคำให้การและมูลเหตุจูงใจเพื่อส่งต่อให้แก่ศาล อีกทั้งต้องให้การช่วยเหลือในระหว่างการตัดสิน หน้าที่งานอื่นๆ นั้นรวมถึงการเตรียมการคืนภาษี การตั้งกองทุน การอธิบายเงินกู้และการร่างสัญญาและข้อตกลงทางด้านกฎหมายอื่นๆ บางกรณีอาจต้องจัดการเรื่องบันทึกทางการเงิน

เคล็ดลับในการเขียนจดหมายนำตำแหน่งเสมียนทนายมีดังนี้

  • สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือการทำการค้นคว้า เพื่อให้มีแนวทางเกี่ยวกับงาน ดังนั้นท่านต้องเขียนลักษณะงานอย่างน้อย 10 ข้อซึ่งคุณต้องมั่นใจว่าผู้จ้างงานเชื่อว่าคุณมีทักษะตามที่ต้องการและเป็นบุคคลที่เหมาะสม
  • ต้องเลือกรูปแบบจดหมายที่เหมาะสม ซึ่งคุณต้องให้ความระมัดระวังในการเลือกอย่างมาก
  • คุณต้องทราบชื่อของบุคคลที่รับผิดชอบในการสรรหา ใช้ชื่อที่เป็นทางการของบุคคลนั้นในจดหมายนำ
  • ย่อหน้าแรก เขียนชื่อบริษัทและแหล่งที่คุณได้ข้อมูลการรับสมัครงาน เพิ่มบรรทัดที่ระบุว่าคุณต้องการสมัครงานในตำแหน่งใดเพื่อให้ผู้สรรหาทราบว่า ต้องการสมัครงานตำแหน่งอะไร
  • ย่อหน้าต่อไป อธิบายทักษะที่คุณมีและจะใช้ทักษะเหล่านั้นเพื่อแก้ปัญหาให้แก่ตำแหน่งงานนั้นอย่างไร
  • ขอบคุณผู้อ่านซึ่งสละเวลาในการอ่านจดหมายนำและจดหมายสมัครงานของคุณ

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานเสมียนทนาย (Legal Assistant) ภาษาอังกฤษ

TO WHOM IT MAY CONCERN

Dear Mrs. Kim,

As a highly skilled Legal Assistant, I read your posting for a new Legal Assistant with interest. My experience aligns with the qualifications you are seeking at ABC & XYZ in particular my role as a Legal Assistant at BBC, I am certain I would make a valuable addition to your organisation.

With more than eight years’ experience as a Legal Assistant, I am adept in legal research, information management and document drafting. Moreover, while my on-the-job experience has afforded me a well-rounded skill set, including first-rate critical thinking and interpersonal abilities, I excel at:

  • Researching, drafting and revising legal opinion publications.
  • Writing various court document and correspondence.
  • Preparing legal complaints, sermons and interrogatories.
  • Conducting clients interviews and all intake services.

In addition to my experience and personal qualities, I have a solid educational foundation and a passion for legal support. I am extremely enthusiastic about ABC & XYZ focus on family and would welcome the opportunity to contribute to continued success in this area.

Please review my attached resume for additional details regarding my expertise and career achievements. I will follow up to request an appointment to discuss how my experience and background meets your needs.

Sincerely,

Olivia Williams


 ***นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เราเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ปรับใช้ แต่หากสนใจเขียนจดหมายสมัครงาน เสมียนทนายความ ภาษาอังกฤษ แบบมืออาชีพสั่งกับเราได้เลยที่ idtecresume@gmail.com สอบถามโทร 087-8314-785 หรือที่ Line ID: @tfind