ตัวอย่างเรซูเม่ฝึกงานผู้จัดการสำนักงาน (Office Manager Intern Resume)

ตำแหน่งผู้ฝึกงานผู้จัดการสำนักงานเป็นตำแหน่งเริ่มต้นสำหรับใครก็ตามที่มองหาประสบการณ์และการเรียนรู้ที่จะบริหารจัดการสำนักงาน  ความรับผิดชอบต่างๆ ที่ผู้ฝึกงานต้องมี คือ การเตรียมรายงานต่าง ๆ  การเก็บเอกสารด้านโลจิสติกส์ต่างๆ ให้เรียบร้อย  การดูแลและสั่งเครื่องใช้สำนักงานและสามารถช่วยบริหารจัดการงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายมาจากผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

ผู้ฝึกงานควรที่จะเขียนทักษะต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้ใน Resume ซึ่งได้แก่ การจัดการงานที่หลากหลายในเวลาเดียวกัน  ความสามารถที่จะจัดลำดับความสำคัญของงาน  การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

และนี่คือตัวอย่างของ Resume ฝึกงานตำแหน่งผู้จัดการสำนักงาน ที่คุณสามารถนำไปปรับใช้กับ Resume ของคุณในการที่จะสมัครงานนี้

ตัวอย่างเรซูเม่ฝึกงานตำแหน่งผู้จัดการสำนักงาน (Office Manager Intern Resume)

Sandy Barbara
239 Queenslane, Oakland, Mahattan, NY
Telephone: xxxxxxxxxxxxxxx
Email: your@email.com

Summary

An extremely energetic and skilled management professional seeking a role as an office manager intern with your organization where my strong organizational skills, leadership and ability to rally people around a course is utilized in effectively harnessing the human and material resource of your firm to attain organizational goals.

Highlights

 • Excellent team building and supervision skill needed to be an effective manager
 • Excellent and effective communication skill
 • Attention to detail
 • Excellent problem solving skills
 • Budgeting and ability to track budget spending to enable me discover cost saving points
 • Proficient with Microsoft word packages
 • Process management and ability to be innovative in order to improve efficiency
 • Comfortable leading others and delegating when appropriate

Computer Skills

 • Proficient with project management software for tracking project stages
 • Adept at creating, updating and deleting databases for easy of retrieving data.
 • Exceptional MS PowerPoint skill for preparing presentations
 • Skilled in the use of customer relationship management software (CRM)

Achievements

 • Won the staff award for the month of August 2015
 • Received the CEO commendation for boost Workflow efficiency
 • Developed and efficient Office management process

Relevant Work History

Office Assistant | Sept. 2016 – Present

ABC Company – Anytown, NY

 • Ensured the smooth running of the office
 • Oversaw and managed office staff of 5
 • Planned and organized official events this include both informal and formal events.
 • Maintained and monitored supply of office supplies
 • Developed process to improve efficiency in the office this boosted productivity by 25 percent.
 • Through expense tracking was able to eliminate wastages thereby cutting back on running expense
 • Assisted in HR functions by updating staff personal information on company’s database

Receptionist | Administrative Assistant  – March 2015 – Sept. 2016

XYX Ltd – Anytown, NY

 • Served as the personal assistant to the CEO of the company
 • Screened, received on behalf of the CEO
 • Oversaw the implementation of automated report generating program that help improve management decision making process
 • Took minutes and action points during meetings and also type and send them to everyone involved in the meeting
 • Ran errands for the CEO

Other Experiences

Pool and Deck Supervisor | Some Town Cruise Inc | Some Town | Summer 2015

 • Supervised deck attendants and instructed them on what to do
 • Ensured that the Pool and Deck area is orderly and well kept
 • Made sure that all guests were comfortable and well attended
 • Greets and welcomes guests to Deck areas according to cruise standards of services

Cruise Ticketing officer | Some XYZ Inc | Someplace Town | Summer 2014

 • Confirm guest bookings and made sure all details are accurately entered
 • Generated confirmation codes for the clients
 • In charge of confirming payments from guests
 • Uploaded all data to the customer relationship management platform
 • Handled incoming calls and queries from guests.

Additional capabilities

 • Extremely reliable and discrete with sensitive information
 • Exceptional Analytical skills to break problems into smaller units
 • Strong ability to adapt to changing environment

Education

Anytown State University, NY

Bachelor of Science degree in Business Administration (in view)

**นี่เป็นเพียงตัวอย่างประกอบในการจัดทำ Resume ภาษาอังกฤษ สำหรับฝึกงานตำแหน่งผู้จัดการสำนักงาน เท่านั้น ผู้สนใจ สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามเหมาะสม แต่หากต้องการจ้างเขียนเพื่อความสะดวก และได้ Resume ที่โดดเด่น แตกต่างจากคู่แข่ง สามารถติดต่อได้ที idtecresume@gmail.com หรือที่ Line ID: @tfind มือถือเบอร์ 087-8314785