ตัวอย่างเรซูเม่เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (Sales Executive Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานขาย รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น

รายละเอียดงานเจ้าหน้าที่บริหารการขาย

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

เจ้าหน้าที่บริหารการขาย มีหน้าที่ขายสินค้าและบริการของบริษัท กลุ่มลูกค้าครอบคลุมถึงบุคคล ธุรกิจและองค์กรรัฐ การขายนั้นรวมถึงการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือทั้งสองประเภทร่วมกัน อีกทั้ง ยังต้องทำการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพเพื่อมุ่งความสำเร็จของธุรกิจใหม่ เจ้าหน้าที่บริหารการขายปฏิบัติงานเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าปัจจุบันและเพื่อให้เกิดการดำเนินธุรกิจซ้ำเท่าที่จะเป็นไปได้ อุตสาหกรรมการขายนั้น เป็นอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นอาจเกิดการกดดันในการทำงาน

เจ้าหน้าที่บริหารการขายมีบทบาทหน้าที่หลักในองค์กรคือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขาย พวกเขาทำงานเพื่อค้นหาช่องทางในการโปรโมทสินค้าเพื่อเพิ่มยอดขาย เนื่องจากงานนี้ไม่ได้เป็นงานง่าย ดังนั้น ผู้ว่าจ้างจึงต้องคัดเลือกผู้สมัครด้วยความละเอียดรอบคอบเมื่อจ้างงานเจ้าหน้าที่บริหารการขาย หากท่านต้องการความช่วยเหลือในการสมัครงานในตำแหน่งนี้ ตัวอย่างประวัติสมัครงานด้านล่างนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่าน

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่บริหารงานขาย:

 • เข้าพบตัวแทนการขาย
 • แสดงและนำเสนอสินค้า
 • สร้างธุรกิจใหม่
 • รักษาสถิติที่ถูกต้องและแม่นยำ
 • เข้าร่วมงานแสดงสินค้า สัมมนาและการประชุม
 • ปรับปรุงผลการขาย
 • เจรจาต่อรองสัญญาและการนำเสนอ
 • ตั้งเป้าเพื่อบรรลุเป้าหมายรายเดือนและรายปี

ทักษะสำคัญสำหรับการเขียนประวัติสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานขาย

 • มีวุฒิภาวะ (Maturity)
 • ความมั่นใจ (Confidence)
 • ความมุ่งมั่น (Perserverance)
 • ความอดทน (Patience)
 • ทักษะในการสื่อสารระหว่างบุคคลดีเยี่ยม (Excellent interpersonal skill)
 • เข้าใจโลกธุรกิจ (Commercial awareness)
 • ทักษะทางไอที (IT Skills)
 • ทักษะด้านตัวเลข (Numerical Skills)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย –  Sales Executive Resume

NAME…………..
[Street, City, State, Zip, Phone, Email Address]

SUMMARY OF QUALIFICATIONS

 • Proactive and results-oriented sales executive acquired vast knowledge of market trends and broad set of sales skills throughout career.
 • Recognized for determination in setting and achieving sales goals and exceeding targets.
  Professional Objective Statement
 • Grow and develop in a dynamic environment as a Sales Executive. Increase sales and customer base to achieve company’s sales objectives and stay ahead of competition.

Core Functional Skills:

 • Effectively meet deadlines, achieve targets and work under pressure.
 • Company success driven – passionate about company’s product line.
 • Accounting-related computer literacy.
 • Excellent communication skills, written and verbal.
 • Effective presentation of complex issues.
 • High level of negotiation skills.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Sales Executive AZXER, Inc. Chicago, IL (2012 – Present)

HIGHLIGHT OF ACTIVITIES

 • Managed the sales operation of the firm to accomplish business strategy goals.
 • Advised senior management on best routes and strategies to implement in order to achieve business development.

Customer relationship management:

 • Sustained sound relationship with existing clientele – Quantified client requirements through close contact.
 • Kept in close contact with clientele to identify new opportunities and customers – Maintained availability for addressing customer issues, queries and requirements.
 • Gathered customer satisfaction surveys.
 • Regularly updated contact database.

Notable Initiatives:

 • Motivated and organized relevant market data which was shared by sales staff.
 • Ensured internal communication was efficient throughout company; sales, marketing and customer support.
 • Tracked sales (using computer or spreadsheets) to provide accurate reports.
 • Participated in conferences, group meetings, trade shows and exhibitions to deliver presentations on customer sites.
 • Demonstrated new products/services at various sites used by company’s clients.
 • Monitored competitor activities closely to identify any business threats.

Key Achievements:

 • Exceeded sales target of years 2009 – 2011: Successfully negotiated and closed new sales, prepared proposals and quotations, negotiated and won new contracts consistently.
 • Contributed to identifying upcoming product opportunities – Supported product development to enhance/develop current/new products.

EDUCATION AND QUALIFICATIONS

University of All ABCDRough, MN 1997 – 2000
(B.S., Bachelors of Science, Business Administration)


**นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เราเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ปรับใช้ แต่หากสนใจทำ Resume เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย ภาษาอังกฤษ แบบมืออาชีพ สั่งกับเราได้เลยที่ idtecresume@gmail.com สอบถามโทร 087-8314-785 หรือที่ Line ID: @tfind