ตัวอย่างเรซูเม่วิศวกรฮาร์ดแวร์ (Hardware Engineer Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ตำแหน่งวิศวกรฮาร์ดแวร์ รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น

รายละเอียดงานวิศวกรฮาร์ดแวร์

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

วิศวกรฮาร์ดแวร์ มีหน้าที่ทำการวิจัย ออกแบบ พัฒนาและทดสอบระบบคอมพิวเตอร์และองค์ประกอบต่างๆ เช่น หน่วยประมวลผลข้อมูล แผงวงจร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เครือข่าย และเราท์เตอร์ วิศวกรเหล่านี้จะค้นพบคำสั่งใหม่ๆ ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำให้เกิดความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

วิศวกรฮาร์ดแวร์จะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่า องค์ประกอบฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ทำงานร่วมกันได้ดีกับซอฟท์แวร์รุ่นล่าสุด เพราะฉะนั้น บางครั้ง วิศวกรฮาร์ดแวร์จะต้องทำงานร่วมกับผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ยกตัวอย่างเช่น วิศวกรฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์จะให้ข้อมูลแก่ผู้พัฒนาว่าซอฟต์แวร์ตัวใดที่สามารถใช้กับโทรศัพท์มือถือได้

วิศวกรมีอยู่สองประเภท ได้แก่ วิศวกรฮาร์ดแวร์และวิศวกรซอฟต์แวร์ วิศวกรฮาร์ดแวร์จะจัดการเรื่ององค์ประกอบเชิงกายภาพ โดยทำการวิจัย ออกแบบและทดสอบองค์ประกอบทางกายภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงแผงวงจร และแป้นพิมพ์ วิศวกรซอฟต์แวร์หรือที่เรียกว่านักพัฒนา จะสร้างโปรแกรมสำหรับผู้ใช้งานในการทำงาน โดยจะสร้างซอฟต์แวร์ที่แปลคำสั่งจากการใช้งานเป็นคำสั่งที่ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ ผู้พัฒนาจะทำการสร้างระบบการปฏิบัติงานและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆสำหรับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

วิศวกรฮาร์ดแวร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบไมโครคอนโทรลเลอร์ ไมโครโพรเซสเซอร์ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ ไปจนถึงการออกแบบแผงวงจร วิศวกรรมในสายนี้ไม่เพียงแค่เน้นไปที่ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์แต่ยังเน้นไปที่การทำงานร่วมกันทั้งระบบ

ทักษะสำคัญที่ควรระบุลงไปในการเขียนประวัติสำหรับสมัครตำแหน่งวิศวกรฮาร์ดแวร์

 • ความคิดเชิงเหตุผลและโครงสร้าง
 • การใช้หลักคณิตศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา
 • การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ
 • มีทักษะการฟังที่ดี
 • ให้ความช่วยเหลือช่างหรือฝ่ายสนับสนุนด้านเครือข่าย
 • ผู้บริหารเครือข่ายที่ดี
 • ถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สื่อสารด้วยการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมแก่ความต้องการของผู้ฟัง
 • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามพฤติกรรมของผู้อื่น
 • ใช้กฏและวิธีทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา
 • เข้าใจประโยคที่เขียนในเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ วิศวกรฮาร์ดแวร์ – Hardware Engineer Resume

[Street, City, State, Zip] | [Phone] [Email Address]

Personal Summary

Accomplished hardware engineer with demonstrated success in implementing hardware initiatives that improves business functionality with positive impact on the bottom line. Skilled project manager, with proven ability to lead and motivate teams to maximise productivity. Technology savvy self-starter, adept at moving into new environments and extrapolate from existing experience to quickly adapt to new technologies fluently. Possesses first rate communication and collaboration to lead and work in concert with diverse group effectively.

Qualification Highlights

 • Information Technology
 • Technical Analysis
 • System Integration
 • Project Management
 • Network Engineering
 • Migration/Upgrades
 • Operations Management
 • Multi-Platform Networking
 • IT Strategy Development
 • Professional Experience

TECH SOLUTIONS, WEBSTER, ND (20xx – Present)

Held multifaceted responsibilities to configure, install and administer network infrastructure and telecommunications system that supported staff of 300 personnel. Established new hardware policies, which defined acceptable use of hardware asset within the company. Fulfilled administrative responsibilities including the addition and changes to use desktop, email and PBX accounts, install and configure servers including RAIDI &5 arrays in addition to facilitating backup and restoration using NT utility. Carry out full installation of Cisco routers and cabling for routers, switches, hubs and new workspace. Spearhead completion of two major migrations to bring system up to date including Windows NT MS Exchange system

 • Successfully engineer a virtual private network <VPN> solution Windows 2000 server.
 • Improve inventory control by developing a comprehensive asset management program.
 • Plan and implement enterprise wide fax solutions which include installation of software and one 8port class 2fax on mail server.
 • Effectively consolidate multi-domain Window NT network into a single homogeneous domain.

Coriolis Network, Boxborough (20xx – 20xx)

SENIOR SUPPORT NETWORK ENGINEER

 • Conducted lab and field trials for potential customers both in-house and at customer’s sites.
 • Provided and troubleshooted Coriolos Network using TLI.
 • Created and presented training material.
 • Setup in-house Customer Support lab to reproduce and troubleshoot field’s issues.
 • Installed, maintained, managed and troubleshooted Optiflow SONET ring based network using UNIX, Oracle and OptiView software.
 • Supported account managers at customer sales meeting.
 • Provided level III support for Network Operation group.

Education

Nuneaton University (20xx – 20xx)
BSc (Hons) Sales Management

References – Available on Request


***นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เราเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ปรับใช้ แต่หากสนใจทำ Resume วิศวกรฮาร์ดแวร์ ภาษาอังกฤษ แบบมืออาชีพสั่งกับเราได้เลยที่ idtecresume@gmail.com สอบถามโทร 087-8314-785 หรือที่ Line ID: @tfind