ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการการตลาด

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของผลิตภัณฑ์มีบทบาทสำคัญในองค์กร บ่อยครั้งในบริษัทเทคโนโลยี ผู้จัดการฝ่ายการตลาดมีบทบาทคล้ายคลึงกับผู้จัดการแบรนด์ที่ทำงานใน บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าบรรจุภัณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดทำการวิจัยค้นคว้าและทำกลยุทธ์ที่มากกว่า  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ กิจกรรมที่ดำเนินการโดยผู้จัดการการตลาดเรียกตำแหน่งงานนี้ว่า ฝ่ายการตลาดการจัดการผลิตภัณฑ์

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลยที่ Line ID: 0878314785 หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง

ในกรณีส่วนใหญ่ผู้จัดการฝ่ายการตลาดจะวิเคราะห์ตลาดเพื่อกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ศึกษาความชอบของผู้บริโภคและเงื่อนไขของการแข่งขันในปัจจุบันและบุคคลดังกล่าว ต้องระลึกว่าเขาต้องมีแผนการที่จะตอบสนองต่อภัยคุกคามนี้เมื่อเหมาะสม ผู้จัดการฝ่ายการตลาดต้องสามารถคาดการณ์ภาระผูกพันที่อาจคาดไม่ถึงได้ เนื่องจากต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทีมงานที่ทำงานในองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณประสบความสำเร็จ จึงจำเป็นต้องแปลข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อพัฒนากรณีทั้งหมดที่ตัดสินใจ นำเสนอต่อทีมและผู้มีส่วนร่วม

หากคุณสนใจตำแหน่งงานผู้จัดการการตลาด จะต้องตระหนักถึงผลิตภัณฑ์โดยกำหนดสูตร 3Ws ขึ้นมาให้กับทีมผู้ผลิต  ผู้จัดการการตลาดมักทำงานในภาคเอกชน แต่ความจริงก็คือ ตำแหน่งงานนี้สามารถทำงานในบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้

คำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการการตลาด  (Marketing Manager Job Description Sample)

Position: Marketing Manager

Degree: Bachelor’s degree or HND in marketing or a related field, a CIM certificate.

Working conditions: most working hours would be spent in the office and may travel nationally.

Qualifications:

 • Bachelor’s degree in a relevant field of study, an HND qualification might also be considered. Having some in-career qualifications like The Chartered Institute of Marketing or Institutes of Sales and Marketing Management might also come in handy.
 • At least two years’ experience in product management or any other significant experience.
 • In-depth knowledge of consumer marketing analytics.
 • Some experience working with designers to design products.
 • Effective time management and research skills.
 • Capability to enlighten stakeholders and other people across the organization on complex issues.
 • Must be creative, strategic and have a strong ability to think outside the box to proffer solutions to difficult problems.

Key Responsibilities:

 • Responsible for managing concepts, sample production, mass productions, support, promotion, and support.
 • Has a responsibility to manage and implement marketing activities through strategic planning, research and inquiries and strategic implementations.
 • To convey these strategies and knowledge to all members of the team.
 • Must be able to set a long lasting strategy for the company’s products.
 • As a marketing manager, you must continually collect and analyze data and business intelligence from every source.
 • You will have a responsibility to lead and participate in meetings dedicated to planning, analyzing and strategizing to increase product sales.
 • Oversee the affairs of conducting market research to pinpoint needs of users for newly manufactured products.
 • You must be able to craft plans for the launch of new products and manage execution of the plans.
 • As a marketing manager, you should be able to develop immaculate strategies that will skyrocket demand for the products available for sale.

ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการการตลาด  (Marketing Manager Job Description Sample) นำไปปรับใช้เพื่อประกาศรับสมัครเพื่อให้ได้พนักงานตรงกับที่ต้องการได้เลย