ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการลงทุน

ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการลงทุน (Investment Bank Job Description )

ธนาคารเพื่อการลงทุนเป็นงานที่ทำเงินเร็วที่สุด เนื่องจากงานประเภทนี้เป็นธุรกิจที่ให้นายจ้างมีโอกาสสร้างรายได้ด้วยตัวเอง และยังทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร๋มเพื่อโอกาสทางธุรกิจอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนั้นเพราะมีค่าตอบแทนที่สูงที่เป็นจุดขายที่ทำให้เป็นที่สนใจของพนักงานจำนวนมาก นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการลงทุนยังได้ช่วยลูกค้าในการระดมเงินเพื่อลงในการทำธุรกิจ โดยการใช้แพลตฟอร์มของเงินให้สินเชื่อที่ได้รับจากบริษัท

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลยที่ Line ID: 0878314785 หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง

หลายคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการลงทุน คือ ความสามารถในการจัดการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการลงทุน แม้ว่าจะเป็นเรื่องดีที่มีความสามารถทางด้านทางธุรกิจ แต่ก็ไม่มั่นคง ซึ่งความสามารถทางคณิตศาสตร์ธุรกิจและทักษะทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ จะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จ  อีกทั้งมีความสามารถในการทำงานหลายอย่างซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญเมื่อพูดถึงเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการลงทุน เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการลงทุนได้ค่าตอบแทนที่สูงแต่ก็ทำงานหนักเช่นกัน

ทักษะอื่นๆที่จำเป็นต่องานประเภทนี้:

  • ช่วยลูกค้าในการวิเคราะห์การลงทุนเพื่อช่วยในการตัดสินใจลงทุน
  • ต้องเสนอนโยบายที่เป็นมิตรต่อลูกค้าเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์และการรักษาลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
  • รับผิดชอบในการออกตราสารหนี้และการขายหุ้นของ บริษัท การออกตราสารหนี้ การขายพันธบัตรให้แก่นักลงทุน
  • ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการชักชวนนักลงทุนและปิดผนึกข้อตกลงกับนักลงทุนเพื่อสร้างผลกำไรให้กับทั้งนักลงทุนและธนาคารที่คุณทำงาน
  • ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการดูและประสิทธิภาพของพนักงานขายในการส่งเสริมนโยบายและแพ็คเกจที่เป็นมิตรต่อลูกค้าของธนาคาร
  • รับผิดชอบข้อเสนอด้านการเป็นนายหน้าในฐานะ M & As (การรวบรวมและการได้มา) มีความเชี่ยวชาญในการทำธุรกรรมอย่างราบรื่นตามข้อเสนอดังกล่าว
  • ให้คำแนะนำสิ่งที่การลงทุนมีส่วนร่วม
  • ต้องใช้เวลาว่างในการทำงานของเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการลงทุน จึงจำเป็นต้องสังเกตว่าสาขานั้นมีความสามารถในการแข่งขันสูงและไม่มีเหตุผลใดที่จะทำให้รายได้เป็นเงินเดือนสูง การมีคลังสินค้าที่เข้มงวดด้านคุณวุฒิทางการศึกษาประสบการณ์การทำงานและทักษะในการโน้มน้าวใจและความสัมพันธ์กับลูกค้าสัมพันธ์จะเป็นแนวแบ่งระหว่างเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการลงทุนกับผู้สมัคร