4 ตัวอย่างเรซูเม่งานฝ่ายบุคคล (Human Resources Resumes) ดีๆ นำไปปรับใช้ได้เลย

หากคุณต้องการทำงานในตำแหน่งที่คุณใฝ่ฝัน สิ่งที่คุณต้องทำ คือ ยื่นเรซูเม่เพื่อสมัครงานกับองค์กรนั้น เหตุผลที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้รับโอกาสในการสัมภาษณ์ เป็นเพราะ เรซูเม่ที่ไม่ดึงดูด และน่าสนใจ เพราะฉะนั้นการทำเรซูเม่ให้ดูน่าสนใจ และเป็นมืออาชีพจึงเป็นเรื่องสำคัญ หากคุณเขียนเรซูเม่ได้ดี คุณจะมีโอกาสในการสัมภาษณ์งาน และแสดงความสามารถของคุณให้นายจ้างเห็นว่าคุณมีความเหมาะสม หากคุณเป็นนักศึกษาจบใหม่ในสาขาทรัพยากรบุคคล การเขียนเรซูเม่ให้เป็นมืออาชีพนั้น เป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากคุณอาจจะต้องเป็นคนที่รับผิดชอบหน้าที่ในการดูเรซูเม่ของคนอื่น ๆ อีกหลายคน

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลมีอะไรบ้าง?

หากคุณเป็นผู้ที่เพิ่งเริ่มต้น คุณอาจเริ่มในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซึ่งหน้าที่หลักของคุณ คือ การช่วยเหลือผู้จัดการฝ่ายบุคคล หากผู้จัดการฝ่ายบุคคลมีแผนงาน หรือกลยุทธ์งานธุรการ หน้าที่ของคุณ คือ ช่วยในเรื่องนั้น ๆ และคุณอาจจะต้องรับผิดชอบในด้านการพัฒนาพนักงาน หรือหากคุณต้องการเริ่มต้นในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณจะต้องรับผิดชอบงานหลาย ๆ อย่าง ซึ่งงานหลัก ๆ คือ การพัฒนาองค์กร การวางแผนจัดการองค์กร การสร้างความพันธ์ของพนักงาน การรับสมัครพนักงาน ความปลอดภัย และการพัฒนาพนักงาน อย่างไรก็ตาม ลักษณะงานอาจเปลี่ยนไปตามองค์กร

สรุปหน้าที่โดยรวมของฝ่ายบุคคล

 • จัดการกระบวนการสรรหาและว่าจ้าง รวมถึงการตรวจสอบและคัดกรองเรซูเม่ การเขียนประกาศรับสมัครงาน และการดำเนินการสัมภาษณ์
 • ประเมินผู้สมัครงานและแนะนำการตัดสินใจจ้างงาน
 • พัฒนาและรักษาวัตถุประสงค์การปฏิบัติงานของพนักงานด้วยข้อมูลจากผู้จัดการ ผู้นำธุรกิจ และพนักงาน
 • แปลวัตถุประสงค์การปฏิบัติงานเป็นเป้าหมาย ระบุการฝึกอบรมที่จำเป็น ประเมินความก้าวหน้าของพนักงาน และให้การฝึกสอนและการสนับสนุนเพื่อให้แน่ใจว่าบรรลุเป้าหมาย
 • กำหนดค่าตอบแทนตามประสบการณ์ ความรับผิดชอบ
 • มอบหมาย ประเมิน และจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร
 • จัดการการพัฒนาพนักงาน รวมถึงการฝึกอบรม การให้คำปรึกษา และการทบทวนประสิทธิภาพ
 • พัฒนาและเก็บรักษาบันทึกของพนักงาน รวมถึงการตรวจสอบประสิทธิภาพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และข้อมูลการจ่ายเงินเดือน
 • ให้การสนับสนุนด้านการบริหารสำหรับพนักงาน รวมถึงการจัดการผลประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงค่าจ้าง และการแก้ไขข้อร้องเรียนของพนักงาน
 • จัดการการจัดประเภทงาน ค่าตอบแทน และสวัสดิการ และประเมินการจัดประเภทงานตามความจำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
 • พัฒนา นำไปใช้ และวัดผลความคิดริเริ่มด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของบริษัท
 • พัฒนาและรักษานโยบายพนักงาน รวมถึงระเบียบวินัย การเข้างาน
 • รักษาความลับของข้อมูลพนักงาน
 • ดูแลและปรับปรุงไฟล์บุคลากร
 • ให้การสนับสนุนพนักงานสัมพันธ์ รวมถึงการแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง การจัดการผลการปฏิบัติงาน และการให้คำปรึกษา
 • ประสานผลประโยชน์และโปรแกรมผลตอบแทน

คุณสมบัติที่ต้องมีในผู้ที่ทำงานในฝ่ายบุคคลมีอะไรบ้าง?

ถ้าคุณเป็นผู้ที่เพิ่งจบการศึกษา คุณต้องเริ่มทำงานในระดับต้น เพื่อเรียนรู้งานต่าง ๆ ของฝ่ายบุคคล คุณต้องเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และองค์กร และการสื่อสารเป็นอีกทักษะที่ต้องมี แต่ถ้าคุณจะทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบุคคล คุณต้องจบในสาขาที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบุคคล นอกจากนั้น คุณต้องมีทักษะการสื่อสาร การจัดการ การวางแผนกลยุทธ์ และกลยุทธ์การอบรม

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลได้รับค่าตอบแทนเท่าไหร่?

รายได้ของผู้จัดการฝ่ายบุคคลจะขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัย ถ้าคุณทำงานในบริษัทที่มีชื่อเสียง คุณจะได้รับค่าตอบแทนเป็นจำนวนที่น่าพอใจ อาจสูงถึง 3,520,000 บาทต่อปี รายได้อาจเพิ่มมากขึ้นในบางบริษัท อย่างไรก็ตาม รายได้ของผู้ที่อยู่ในระดับเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ 1,600,000 บาทต่อปี

ควรเขียนเรซูเม่เพื่อสมัครงานในฝ่ายบุคคลอย่างไร?

เขียนประวัติการศึกษาของคุณ ประวัติการทำงาน และถ้าคุณมีผลงานในสายงานนี้ ให้ระบุลงไปในเรซูเม่ด้วย ซึ่งจะทำให้คุณได้เปรียบกว่าคนอื่น ๆ และเขียนจุดประสงค์ในการทำงานเพื่อดึงดูดความสนใจของนายจ้าง

สามารถใช้แบบเรซูเม่ในการเขียนได้หรือไม่?

หากคุณไม่มีเวลา หรือไม่ถนัดในการเขียนเรซูเม่ คุณควรเลือกใช้แบบเรซูเม่ ที่ช่วยประหยัดเวลา และคุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับรูปแบบ เนื่องจากแบบเรซูเม่ จัดทำโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ คุณสามารถปรับเปลี่ยนแบบอักษร จากนั้นแค่เปลี่ยนข้อมูลทั้งหมด เป็นข้อมูลของคุณเอง

ตัวอย่างเรซูเม่งานฝ่ายบุคคล

 1. ผู้ช่วยฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resources Assistant)
 2. ฝ่ายสรรหา (Recruiter)
 3. ผู้เชี่ยวชาญทรัพยากรบุคคล (Human Resources Generalist)
 4. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resources Manager)