ตัวอย่างเรซูเม่นักวิเคราะห์โปรแกรม (Program Analyst Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ตำแหน่งนักวิเคราะห์โปรแกรม รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น

รายละเอียดงานนักวิเคราะห์โปรแกรม

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

นักวิเคราะห์โปรแกรม มีหน้าที่ในการพัฒนาโปรแกรม การแก้ไขปัญหาไวรัส และการทดสอบการใช้งานของซอฟต์แวร์ การทดสอบโปรแกรม เช่นเดียวกับการบูรณาการโปรแกรม การระบุคุณลักษณะเฉพาะของการพัฒนาการใช้งานใหม่ๆ จากการประเมินความต้องการของลูกค้า

นอกจากนั้นยังให้คำปรึกษากับลูกค้า ออกแบบระบบเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร เก็บรวบรวมข้อมูลทบทวนโดยการใช้แอพพลิเคชั่นที่ได้รับการพัฒนาแล้ว เตรียมค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรและสำหรับลูกค้า สร้างความปลอดภัยให้กับระบบจัดเก็บฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายและการดูแลรักษาระบบฐานข้อมูลที่เป็นอัตโนมัติในองค์กร

และยังมีหน้าที่ในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถจัดการโครงการให้สำเร็จภายในงบประมาณและเวลาที่กำหนด ประสานงานร่วมกับผู้จัดการโครงการ เพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่าโครงการประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี พร้อมกับอบรมพนักงานเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานซอฟต์แวร์ในองค์กร

ทักษะที่สำคัญที่ควรพิจารณาในการเขียนประวัติสำหรับสมัครงานตำแหน่งนักวิเคราะห์โปรแกรม

 • ทักษะด้านโปรแกรม
 • ทักษะการสื่อสารที่ดี (communication)
 • ทักษะด้านการจัดงบประมาณ (budgeting)
 • ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลที่ดีเยี่ยม (interpersonal)
 • ความคิดเชิงวิเคราะห์
 • การแก้ไขปัญหาไวรัสในซอฟต์แวร์
 • การจัดการโครงการ
 • นวัตกรรม (innovative)
 • ความคิดสร้างสรรค์ (creativity)
 • ความรู้เชิงลึกด้านการใช้งานซอฟต์แวร์
 • ทักษะการแก้ไขปัญา
 • การทำงานร่วมกันเป็นทีม (teamwork)

ตัวอย่างเรซูเม่นักวิเคราะห์โปรแกรม (Program Analyst Resume)

PROGRAM ANALYST

Joseph Adams
[Street, City, State, Zip, Phone, Email]

Career Profile

A professional Program analyst possessing over fifteen years of experience with deep knowledge in the field of data analyses, skilled in collecting facts, multitasking and ability to work on multiple projects. Discovering problems as well as providing solutions to them, excellent project management skills and good at communication with people, and ability to work as a project leader as well as an effective team player.

Core Competencies and Skills

 • Effective decision maker
 • MySQL, Oracle, SQL
 • Excellent Communication skills
 • Visual Basic, COBOL, C++, and other languages.
 • Good documenting and presentation skills
 • Database structure, data analysis and business intelligence capabilities
 • Ability to delegate duties to other team members
 • Strong analytical and product management skills
 • Ability to provide training
 • Microsoft Office Suite
 • Enthusiastic and always eager to take demanding tasks
 • Oracle SQL, PL/SQL.
 • XML/XSL
 • Good knowledge of working with application software and operating systems like DOS, Linux, Unix and Windows
 • Microsoft.NET development
 • C#, ADO.NET, ASP.NET, LINQ
 • Web Services in .NET/WCF
 • Crystal Reports for .NET

Objective Statement

Seeking a position which would allow me to demonstrate my professionalism, versatility and skills as an experienced Programmer Analyst in a company.

Professional Experience

Josh Company Inc. Los Angeles, CA (2009 – Present)
Programmer Analyst

 • Carry out design specifications for communication systems network, hardware and software.
 • Select key contributions.
 • Provide software training to staff of the organization.
 • Assess the performance of company’s software, and develop strategies of improving it.
 • Acquire in-depth knowledge of the various data base resources and data base management.
 • Enhance the performance of security, hardware, communication systems, network, software storage, and others.

EDUCATION and Qualification

North Carolina University (2004 – 2007)
Bachelor of Art in computer information systems and data communications.

**นี่เป็นเพียงตัวอย่างประกอบในการจัดทำ Resume ภาษาอังกฤษ สำหรับนักวิเคราะห์โปรแกรม เท่านั้น ผู้สนใจ สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามเหมาะสม แต่หากต้องการจ้างเขียนเพื่อความสะดวก และได้ Resume ที่โดดเด่น แตกต่างจากคู่แข่ง สามารถติดต่อได้ที idtecresume@gmail.com หรือที่ Line ID: @tfind มือถือเบอร์ 087-8314785