ตัวอย่างเรซูเม่เภสัชกร (Pharmacist Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครตำแหน่งเภสัชกร รายละเอียดงานและทักษะที่จำเป็น

รายละเอียดงานเภสัชกร

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

เภสัชกร มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยการสั่งจ่ายยาเพื่อการรักษา เภสัชกรมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในการรักษา บรรเทาอาการเจ็บป่วย เนื่องจากมีการพัฒนาตัวยาใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น เภสัชกรต้องทราบข้อมูลการรักษา ชนิดยาต่างๆอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้ทราบว่าตัวยาเหล่านี้ทำงานในร่ายกายของมนุษย์อย่างไร และทำปฏิกิริยากับยาและอาหาร อื่นๆอย่างไร

หน้าที่งานที่เภสัชกรควรจะต้องพิจารณาก่อนเขียนประวัติสมัครงาน

 • เตรียมยาโดยการอ่านทบทวนและทำความเข้าใจคำสั่งของแพทย์
 • จ่ายยาโดยการผสม บรรจุและติดฉลากผลิตภัณฑ์ยา
 • ควบคุมการใช้ยาโดยการตรวจสอบการรักษาโรคด้วยการใช้ยา การให้คำแนะนำ
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางเภสัชกรรมให้ครบถ้วนโดยจัดการและกำกับขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่เทคนิค ตรวจสอบความถูกต้องในการเตรียมและการติดฉลากผลิตภัณฑ์ยา ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลคำสั่งยา การเก็บเงินและการตรวจสอบ
 • ให้ข้อมูลทางเภสัชกรรมโดยการตอบคำถามและคำร้องของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ ให้คำปรึกษาผู้ป่วยในการรักษาด้วยยา
 • พัฒนาความรู้ทางเภสัชกรรมของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล โดยการเข้าร่วมโปรแกรมด้านการรักษา การฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ทางเภสัชกรรม นักศึกษา นักศึกษาฝึกงาน นิสิตแพทย์ภาคเวชปฏิบัติแพทย์ฝึกหัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ
 • ปฏิบัติตามกฏหมายยาของรัฐและสหพันธรัฐที่ควบคุมและกำหนดโดยสภาเภสัชกรรมของรัฐ หน่วยปราบปรามยาเสพติด และ องค์การอาหารและยาโดยการตรวจสอบติดตามหน่วยงานพยาบาล รักษาการบันทึกข้อมูลสารควบคุม กำจัดยาที่หมดอายุและเสียหายออกจากคลังยา ตรวจสอบผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน รักษาการจดทะเบียนปัจจุบัน
 • รักษาข้อกฏหมายที่มีอยู่และข้อกฏหมายใหม่รวมถึงข้อกฏหมายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การจัดการการให้คำแนะนำกับวิธีปฏิบัติที่แนะนำ
 • ปกป้องผู้ป่วยและช่างเทคนิคโดยการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบการควบคุมการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด
 • รักษาความปลอดภัยและความสะอาดสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยการปฏิบัติตามขั้นตอน กฏและระเบียบต่างๆ
 • ศึกษาความรู้ด้านเภสัชศาสตร์อยู่เสมอโดยการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษา ทบทวนประกาศที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ จัดตั้งเครือข่ายบุคคล เข้าร่วมในสังคมวิชาชีพเดียวกัน
 • ทุ่มเทความพยายามให้กับทีมโดยให้ผลลัพธ์บรรลุถึงเป้าหมาย

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ เภสัชกร – Pharmacist Resume

MATTHEW SIEMON
Street, City, State, Zip | Phone, Email Address

OBJECTIVE

Licensed pharmacist in Pennsylvania with Pharmacy’s degree and nine years of experience providing top-notch pharmacy services in a retail setting. Outstanding interpersonal skills with a track record of establishing positive relationships with customers, pharmaceutical representatives/manufacturers, medical professionals, healthcare organizations and insurance providers. Respected leader, able to train and manage diverse teams to deliver peak performance. Dedicated to providing quality patient care and fast and accurate medication dispensing.

WORK EXPERIENCE

Cape Hill Chemist – Coventry Pharmacist (June 2015 – Present)

Responsible for the day to day running of the Pharmacy. Providing a professional sympathetic and supportive service to patients and identifying the right healthcare solution to meet their needs.

DUTIES:

 • Accurately dispensing drugs to patients according to a doctors prescription.
 • Checking prescriptions for errors & making sure they are appropriate for patients.
 • Measuring, packaging, labeling and recording medications issued to patients.
 • Instructing patients on how to use medications, possible side effects and storage.
 • Contacting and working closely with other healthcare professionals.
 • Answering questions from patients and staff about medicines.
 • Ensuring the accuracy of all prescriptions, products and services supplied.
 • Helping to develop the pharmacy’s electronic discharge system.
 • Managing and resolving complaints.
 • Talking to regular patients to see how their treatment is going.
 • Able to trains and supervise Pharmacy Assistants.
 • Communicating with customers sympathetically and supportively.
 • Giving private consultations when required.
 • Maintaining pharmaceutical stock, creating inventories and ordering more drugs.

KEY SKILLS AND COMPETENCIES

 • Keeping up to date with developments in the pharmaceutical industry.
 • Experience of providing medicines management support to GP practices.
 • Experience of participating in clinical pharmaceutical research.
 • Able to provide quality face to face customer interaction.
 • Can work late evenings and weekends consistent with pharmacy opening hours.
 • A thorough understanding of various drugs and how they react in humans and with each other.

EDUCATION

Nuneaton University

Pharmacy MPharm (Hons) (005 – 2008)


**นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เราเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ปรับใช้ แต่หากสนใจทำ Resume เภสัชกร ภาษาอังกฤษ แบบมืออาชีพ สั่งกับเราได้เลยที่ idtecresume@gmail.com สอบถามโทร 087-8314-785 หรือที่ Line ID: @tfind