ตัวอย่างคำถามและคำตอบสัมภาษณ์ตำแหน่งธุรการ

คุณกำลังจะไปสัมภาษณ์งานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการใช่หรือไม่? หากเป็นเช่นนั้น คุณอาจจะได้พบคำถามที่จะสามารถเช็คความเข้าใจและประสบการณ์ของคุณในบทบาทเจ้าหน้าที่ธุรการได้ คุณอาจจะถูกถามคำตอบที่เกี่ยวข้องกับทักษะในงานและคำถามที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมซึ่งจะเป็นตัวประเมินความสามารถที่เหมาะสมสำหรับบทบาทนี้

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

ตัวอย่างของคำถามและคำตอบต่อไปนี้จะช่วยเป็นแนวทางให้คุณในการเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เลขานุการ

ตัวอย่างคำถามและคำตอบสำหรับการสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (Office Administrator)

1. หน้าที่ปกติในหนึ่งวันของงานคุณก่อนหน้านี้คืออะไร?

คำถามนี้จะทำให้ทราบถึงประสบการณ์โดยทั่วไปของบทบาทลักษณะนี้ คำตอบของคุณควรจะเน้นในเรื่องของหน้าที่งานและความรับผิดชอบต่างๆที่มีความสำคัญกับงาน ศึกษารายละเอียดงานอย่างละเอียดเพื่อให้ทราบถึงหน้าที่งานที่สำคัญๆ

คำตอบ

ผู้ที่ทำการสัมภาษณ์ต้องการคำตอบที่เป็นการอธิบายถึงกิจกรรมที่ทำในแต่ละวัน ยกตัวอย่างเช่น

  • “ฉันได้มอบหมายและตรวจสอบงานด้านบริหาร”
  • “ฉันได้ตรวจตรา ช่วยเหลือและจัดการการทำงานของพนักงาน”
  • “ฉันให้ความช่วยเหลือด้านการบริหาร”
  • “ฉันจัดสรรและตรวจสอบทรัพยากรต่างๆ”

2. บทบาทของเจ้าหน้าที่ธุรการคืออะไร?

ใช้แนวทางต่อไปนี้ในการพัฒนาคำตอบของคุณเพื่อการสัมภาษณ์ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการสำหรับคำถามนี้

คำตอบ

“โดยปกติแล้ว บทบาทของเจ้าหน้าที่ธุรการ คือการทำให้แน่ใจว่าการทำงานในสำนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการวางแผนและการจัดระเบียบภาระงาน ทรัพยากรและการจัดการสำนักงาน การตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ การประสานงานด้านการข้อข้อมูล ดำเนินการและศึกษาตัวอย่างวิธีการปฏิบัติงานสำนักงานที่ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจได้ว่างานจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้”

3. คุณสมบัติของคุณข้อใดที่ทำให้คุณคิดว่าคุณเหมาะสมกับบทบาทนี้?

ผู้ที่ทำการสัมภาษณ์ต้องการทราบถึงทักษะด้านการจัดการของคุณที่เหมาะกับบทบาทเจ้าหน้าที่ธุรการ ดังนั้น คำตอบของคุณควรจะเน้นในเรื่องของทักษะการจัดการทีสำคัญที่ผู้ทำการสัมภาษณ์กำลังมองหา

คำตอบ

“ความสัมพันธ์ของฉันต่อตำแหน่งนี้ ทำให้ฉันได้ใช้ประสบการณ์ของตัวเองที่มีอยู่มากมายในทุกขอบเขตงานสำนักงาน ทักษะการจัดการที่ดี ทักษะการวางแผนที่โดดเด่น ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดีและความต้องการที่จะส่งมอบบริการที่ยอดเยี่ยมให้แก่ลูกค้า”

4. อธิบายการจัดการของคุณและวิธีการที่คุณจะสร้างสิ่งแวดล้อมของทีมที่เหมาะสม

ในคำถามนี้ ผู้ที่ทำการสัมภาษณ์พยายามที่จะทราบทักษะการจัดการทรัพยากรบุคคลและความสามารถในการปรับตัวของคุณ

คำตอบ

คำตอบต่อคำถามนี้โดยปกติแล้วคือ “ฉันมีเทคนิคการจัดการของฉันตามเงื่อนไขการทำงานและเงื่อนไขส่วนตัว พนักงานที่ไม่มีประสบการณ์จำเป็นจะต้องได้รับคำแนะนำที่มากขึ้นและการดูแลที่ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจได้ว่างานที่ทำจะประสบความสำเร็จ ยิ่งมีจำนวนพนักงานที่มีประสบการณ์มาก การมอบหมายหน้าที่จึงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากที่สุด ฉันให้พวกเขาใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานให้สำเร็จพร้อมให้ความช่วยเหลือเมื่อจำเป็น”

5. อธิบายสถานการณ์ที่คุณจะต้องใช้ทักษะการตัดสินใจของคุณในการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญในงานของคุณ

เจ้าหน้าที่ธุรการทุกคนจำเป็นจะต้องมีไหวพริบในการตัดสินใจที่ดีในการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุด

คำตอบ

ให้อธิบายสั้นๆถึงโอกาสที่คุณเคยได้ทำการตัดสินใจเลือกคนที่คุณจะมอบหมายงานให้ทำหรือเมื่อคุณจะต้องจัดลำดับความสำคัญของงานเหนือสิ่งอื่นซึ่งจะทำให้โครงการเกิดผลสำเร็จ

ดูตัวอย่าง คำถามและคำตอบการสัมภาษณ์งานธุรการ ภาษาอังกฤษได้ที่ https://www.resumeextra.com/office-administrator-interview-questions-and-answers/

ขอให้โชคดีและได้งานใหม่เร็วๆ นะครับ….

ทีมงาน ResumeExtra.com


คำถามและคำตอบสำหรับการสัมภาษณ์ในตำแหน่ง CEOงานของ CEO เป็นงานที่สำคัญ…คำถามและคำตอบในการสัมภาษณ์ตำแหน่งเลขานุการตัวอย่างคำถามในการสัมภาษณ์…ตัวอย่างคำถามและคำตอบต่อการสัมภาษณ์ในตำแหน่งเลขาฯ แพทย์เลขานุการทางการแพทย์ทำงานท…ตัวอย่างคำถามและคำตอบต่อการสัมภาษณ์ MBAการสัมภาษณ์เป็นขั้นตอนสุดท…ตัวอย่างคำถามและคำตอบสัมภาษณ์ตำแหน่งธุรการ *** สั่งทำ Resume เ…ตัวอย่างคำถามและคำตอบสำหรับการสัมภาษณ์ผู้ดูแลเครือข่ายเมื่อไปสัมภาษณ์งานในตำแหน่…ตัวอย่างคำถามและคำตอบสัมภาษณ์งานตำแหน่งฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคงานของหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนด…เคล็ดลับการสัมภาษณ์งาน