ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพนักงานธนาคาร

ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพนักงานธนาคาร (Banking Job Description Sample)

เมื่อกล่าวถึงงานธนาคาร สิ่งที่สำคัญของงานประเภทนี้ คือ เงิน และไม่ว่าจะทำหน้าที่ในฐานะพนักงานธนาคาร หรือผู้จัดการธนาคาร จะต้องจัดการกับเงินทุกวัน ดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องเน้นย้ำคือมีความละเอียดรอบคอบและมีทักษะการวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารเงินทุนได้

ตำแหน่งงานธนาคารหลัก 2 ตำแหน่ง คือ พนักงานธนาคารและผู้จัดการธนาคาร ซึ่งมีลักษณะงานดังต่อไปนี้:

เสมียนธนาคารในฐานะพนักงานธนาคารสิ่งสำคัญที่สุดคือรับผิดชอบจัดทำรายการประจำวันของธุรกรรมทางการเงิน โดยจะทำงานอยู่กับที่เป็นเวลา 30-40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยไม่รวมวันเสาร์และวันอาทิตย์ การวิเคราะห์ทักษะทางการเงินของคุณจะต้องใช้อย่างมากและมีมารยาทและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า นอกเหนือจากนี้ค่าตอบแทนและการเลื่อนตำแหน่งจะพิจารณาจากประสบการณ์และวุฒิการศึกษา

ผู้จัดการธนาคารผู้จัดการธนาคาร จะต้องทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการทำงานของสาขาธนาคารอย่างน้อยหนึ่งสาขา ซึ่งจะทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการขายและผลกำไร เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานธนาคาร และติดต่อประสานงานกับลูกค้าที่มาใช้บริการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริการลูกค้ามีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถบริหารจัดการเรื่องเวลาได้เป็นอย่างดีเพราะตำแหน่งงานนี้ต้องทำงานร่วมกับธนาคารสาขาอื่นๆที่เราได้รับมอบหมาย รวมถึงต้องมีความละเอียดรอบคอบในการจัดการข้อมูล

เวลาในการทำงานของผู้จัดการธนาคารรวมถึงการเข้าร่วมการประชุมและเข้าไปดูแลสาขาอื่น ๆคือตั้งแต่เวลา  9:00 น. – 16:00 น. เช่นเดียวกับตำแหน่งอื่น ๆและมีสวัสดีการอื่น ๆ ให้อีกด้วย

 


สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 400 บาท อังกฤษ 700 บาท

1. โหลด แบบฟอร์ม Resume ไปกรอกข้อมูลแล้วส่งมาให้เราที่ [email protected] หรือที่ไลน์ ไอดี 0878314785

2. จากนั้น เราจะแจ้งข้อมูลกลับ และแนะนำให้เลือก template ที่ต้องการ แล้วแจ้งชำระเงิน

3. เราใช้เวลา 2-3 วันในการเรียบเรียงและจัดส่งงานให้แบบ Word หรือ PDF แล้วแต่ลูกค้าต้องการนำไปใช้