ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานนักวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพ (QA)

คำบรรยายลักษณะงานนักวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพ (Quality Assurance (QA) Analyst Job Description)

นักวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพ มีหน้าที่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และวัสดุอย่างใกล้ชิด เพื่อรับประกันว่า ผลิตภัณฑ์ตรงตามมาตรฐานของบริษัท ไม่มีข้อบกพร่อง ก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะผลิตไปสู่ผู้บริโภคนั่นเอง ซึ่งนักวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพ (QA) จะพบได้หลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิต จนถึงการขนส่ง

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลยที่ Line ID: 0878314785 หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง

นักวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพ ต้องดูงานพิมพ์เขียว วางแผนผลิตภัณฑ์ และใช้อุปกรณ์ตรวจสอบพิเศษ เช่น เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางและเครื่องวัดโวลต์มิเตอร์ เพื่อวัดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และตรวจสอบว่าคุณภาพตรงตามมาตรฐานตามที่บริษัทกำหนดหรือไม่

เมื่อมีการตรวจพบรายการที่ไม่ได้มาตรฐาน นักวิเคราะห์ด้านคุณภาพจะยกเลิกหรือระงับชิ้นส่วนดังกล่าว และทำบันทึกเพื่อให้แน่ใจว่าข้อบกพร่องดังกล่าว แก้ไขและหลีกเลี่ยงการนำมาใช้ผลิตในอนาคต ซึ่งนักวิเคราะห์คุณภาพจะเป็นผู้แนะนำการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามที่บริษัทกำหนด

หน้าที่ทั่วไปของนักวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพจะรวมไปถึง:

การประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ ถือเป็นหน้าที่ที่สำคัญของนักวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้แน่ใจว่า ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามที่บริษัทกำหนด ก่อนที่จะออกไปสู่ผู้บริโภค

นักวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพ จะมีกระบวนการต่างๆ โดยกำหนดคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน และวางแผนเพื่อดำเนินการ โดยทุกๆขั้นตอนจะต้องละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมาก

ทักษะที่จำเป็นของนักวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพ

  • ความสมบูรณ์: ผู้บริหารฝ่ายประกันคุณภาพต้องเป็นบุคคลที่ไม่ยอมประนีประนอมลดหย่อน หากมาตรฐานไม่ได้มาตรฐานโดยเด็ดขาด ไม่ว่ากระบวนการผลิตจะเสียเวลาหรือเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นก็ตาม
  • ความรู้ของผลิตภัณฑ์: นักวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ผลิต ต้องรู้จักมาตรฐานของวัตถุดิบทุกชนิดที่ใช้ในกระบวนการผลิต และสามารถแยกตวามแตกต่างระหว่างวัสดุที่ได้มาตรฐานและไม่ได้มาตรฐานได้
  • ความคล่องแคล่ว: นักวิเคราะห์คุณภาพจำเป็นต้องสามารถจัดการวัสดุด้วยมือของเขาและใช้ตัวอย่างเพื่อตรวจสอบว่าทำงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
  • ทักษะทางคณิตศาสตร์: นักวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพจำเป็นต้องมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และความรู้ทางคอมพิวเตอร์เมื่อทำการวิเคราะห์ตรวจสอบ
  • ทักษะเชิงกล: นักวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพ จะต้องใช้เครื่องมือและวัสดุเฉพาะเมื่อวิเคราะห์วัตถุ ดังนั้น จึงต้องมีความสามารถในการควบคุมอุปกรณ์ทดสอบและเครื่องมือพิเศษอื่น ๆ
  • ทักษะทางเทคนิค: นักวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพอาจต้องอ่านพิมพ์เขียว ทำความเข้าใจโวลต์มิเตอร์ ทั้งทางเทคนิค คู่มือ และเอกสารอื่น ๆ ในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ
  • ความฟิตร่างกาย: นักวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพต้องมีร่างกายที่แข็งแรงเนื่องจากต้องยืนเป็นเวลาหลายชั่วโมงและใช้อุปกรณ์จำนวนมากในการทดสอบผลิตภัณฑ์
  • ประสิทธิภาพ: นักวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพ ต้องมีประสิทธิภาพในการคำนวณและการทดสอบ เพื่อหลีกเลี่ยงการผลิตสินค้าที่ไม่เป็นมาตรฐาน ประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากการยอมรับของนักวิเคราะห์คุณภาพจะให้ความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานและพร้อมสำหรับการตลาด