ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ช่วยฝ่ายทรัพยากรบุคคล

การสรรหาพนักงานเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของทุกๆหน่วยงาน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะต้องทำให้แน่ใจว่า ทางบริษัทจะได้รับผู้ที่เหมาะสมกับงาน และสามารถช่วยเหลือตามความต้องการได้ ซึ่งจะมีผู้ช่ายฝ่ายทรัพยากรบุคคลเปรียบเสมือนเลขานุการของผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่จะต้องดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและทำรายงานต่างๆ หน้าที่หลักๆคือ การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร หากคุณต้องการจ้างผู้ช่วยฝ่ายทรัพยากรบุคคล สามารถดูตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานที่กำหนดไว้ด้านล่างได้

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลยที่ Line ID: 0878314785 หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง

ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ช่วยฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resources Assistant Job Description) 

Position: Human Resources Assistant

Degree: Masters in Human Resource Management Studies or Business Administration or Marketing

Working conditions: He has all the duties related to an office job

Qualifications:

 • Must have a Master degree in Human Resource Management, Business Administration or Marketing from a well-reputed university
 • Must have at least 3 years of experience in the given field
 • Must have excellent skills in verbal communication and written communication
 • Must be amiable and have excellent communication skills
 • Must have excellent presentation skills and interviewing skills as well
 • Must be able to meet up the analyze the CVs of applicants and make appointments
 • Must have excellent creative and recruiting abilities while hiring new employees
 • Must have excellent organizational and managerial skills while managing the interviews, appointments and new employees
 • Must be able to provide info related to payroll to the higher authorities
 • Must be able to communicate well with the clients and visitors of the office
 • Must be proficient in using computers in order to get the basic and technical things related to his job being done
 • Must be able to conduct the new employees’ orientations to welcome them in the office
 • Must have excellent analytical skills to analyze and report the data
 • Must keep a record of the employees’ attendance and performance record
 • Must be able to work as a team member
 • Must work as a secretary to receive calls and handle the clients and their queries

Key responsibilities:

We at Sigma Ltd. are looking to hire a Human Resources Assistant for our Bristol based office. We are a software company. We have opened our new office in Bristol so we are looking to hire all new staff for that office. As a Human Resources Assistant, we are looking to hire an experienced individual who could assist our HR manager in his work while all the recruiting process is going on. We need a person who is very amiable, patient, and devoted towards his work. We want him to work at flexible hours as our office is still under making.

Having excellent managerial skills are a must-have. He will have to manage the appointments and schedules and make reports on the payrolls as well.

If you think you have all the capabilities to be a good Human Resources Assistant, you can easily apply for this job using our email address.

ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ช่วยฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resources Assistant Job Description) นำไปปรับใช้เพื่อประกาศรับสมัครเพื่อให้ได้พนักงานตรงกับที่ต้องการได้เลย