คำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการโปรเจ็คไอที

ผู้จัดการโปรเจ็คไอทีในบทบาทนี้ต้องรับผิดชอบในการดูแลจัดการและจัดโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ในทุกแผนกภายในองค์กรรวมถึงการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของบริษัท

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลยที่ Line ID: 0878314785 หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง

หากคุณต้องการเป็นผู้จัดการโปรเจ็คไอที คุณควรทราบว่าการจัดการการวางแผนและการริเริ่มแผนโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณจะเป็นผู้นำและแนะนำกิจกรรมทั้งหมดของทีมงานด้านเทคนิค ตลอดจนมั่นใจว่าพวกเขาทุ่มเทให้กับกิจกรรมในองค์กรเพื่อการปรับปรุงที่ดีขึ้น ในระหว่างการเป็นผู้จัดการโปรเจ็คไอทีคุณจะต้องวางแผนและคาดการณ์ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินการตามแผนเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับมาตรฐานจุดนัดหมายและเป้าหมายขององค์กร

ผู้จัดการโปรเจ็คไอที ก็เหมือนกับผู้จัดการทุกคนในองค์กร คือ ต้องพิจารณาความต้องการของลูกค้าทุกรายและเพื่อลดผลกระทบทางธุรกิจในองค์กร ด้วยประสบการณ์และการฝึกอบรมเพิ่มเติมคุณอาจมีโอกาสที่จะก้าวไปสู่บทบาทที่มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น เช่น การเป็นที่ปรึกษาอิสระ การรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ การจัดการการดำเนินงานหรือการฝึกอบรม

นอกจากนี้คุณอาจจะต้องเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อพบปะกับลูกค้าด้วยตนเอง หรือตัวแทนของพวกเขา ซึ่งบางเวลาคุณอาจจะได้ทำงานนอกเหนือจากเวลาที่กำหนด หรือสามารถทำงานได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการเงิน

นอกจากนี้การติดตามดูว่าโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการไปไกลแค่ไหนขึ้นอยู่กับคุณและคุณต้องระบุและจดบันทึกทรัพยากรที่จะต้องใช้ในระหว่างโครงการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่โดดเด่น

ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการโปรเจ็คไอที (IT Project Manager Job Description Sample)

Position: IT Project Manager

Degree: Bachelor’s degree in Computer Science, project management etc.

Working conditions: most working hours would be spent in the office, computer laboratories and traveling to places few times.

Qualifications:

 • A Bachelor’s Degree or a postgraduate degree in Computer Science, Information, and Technology, project management or any other relevant field.
 • Having a CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP) certificate which designates professionals in IT with higher level knowledge and security skills is also a plus.
 • Years of experience as an IT professional and supervisory experience in IT department.
 • Excellent computer, written and oral skills.
 • Able to vividly translate technical languages to simpler languages when explaining technical concepts to audiences.
 • Experience in the usage of software relating to project management.
 • Must be creative, innovative and should have good management skills.
 • Must have good leadership ability as you’ll be guiding, supervising and assigning duties to project personnel.

Key Responsibilities:

 • Finding out the needs of the clients and minimizing the likeliness of encountering huge risks.
 • Making use of project management software to design and resource stages.
 • Providing solutions to problems and modifying plans that don’t seem feasible anymore.
 • Provision of training of the new products available to clients.
 • Responsible for making sure development from an old system to a new system is a smooth one and doesn’t cause problems for clients.
 • Develop programs to confirm customer satisfaction.
 • Guiding the members of the team and keeping directors and other executives up-to-date on progress.
 • Organize recruitment of new project personnel.
 • Gathering, analyzing and summarizing data and information.
 • Management of yearly budgets available for information technology projects.

ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการโปรเจ็คไอที (IT Project Manager Job Description) นำไปปรับใช้เพื่อประกาศรับสมัครเพื่อให้ได้พนักงานตรงกับที่ต้องการได้เลย