ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานวิศวกรดูแลหน้าร้าน

ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานวิศวกรดูแลหน้าร้าน (Desktop-Support Engineer Job description)

รายละเอียดวิศวกรดูแลหน้าร้าน

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลยที่ Line ID: 0878314785 หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง

วิศวกรดูแลหน้าร้าน จะต้องดูแลและจัดการงานต่างๆที่เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ต้องสามารถระบุและแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคสำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจจะเกิดจากฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ ดังนั้นหน้าที่ที่สำคัญของวิศวกรดูแลหน้าร้าน คือ ต้องคอยแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้ และแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาแก่ผู้ใช้คนอื่นๆ

วิศวกรดูแลหน้าร้านมักทำงานเป็นรายบุคคล แต่อาจทำงานในทีมขนาดเล็กในองค์กรขนาดใหญ่ และยังต้องใช้เวลาในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้และใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์

วิศวกรดูแลหน้าร้านทำงานกับเทคโนโลยีที่มีขอบเขตกว้างขวางและต้องทำงานร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ เพื่อให้บริการได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมกับปัญหาที่เกิดขึ้น

หน้าที่และความรับผิดชอบ

วิศวกรดูแลหน้าร้านทำภารกิจต่างๆเพื่อระบุตัวตนและแก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่แตกต่างกัน และต้องตั้งค่าเดสก์ท็อป ติดตั้งซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ และทดสอบแอพพลิเคชันซอฟต์แวร์เดสก์ท็อป

วิศวกรดูแลหน้าร้านต้องดำเนินการทดสอบคอมพิวเตอร์เพื่อให้แน่ใจว่า ระบบคอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ รวมถึงการแนะนำลูกค้าและพนักงานคนอื่นๆ ให้เข้าใจและสามารถใช้งานฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

ระบุความต้องการของลูกค้า เพื่อนำมาออกแบบโครงสร้างคอมพิวเตอร์ การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ และการติดตั้งโปรแกรมซอฟแวร์ และโปรแกรมต่างๆสำหรับการใช้งานของลูกค้าและพนักงาน รวมถึงต้องคอยแก้ปัญหาเมื่อคอมพิวเตอร์ของลูกค้าเกิดปัญหาต่างๆ

วิศวกรดูแลหน้าร้าน ต้องหมั่นตรวจสอบ ดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อยู่เสมอ เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ภายในองค์กร

ทักษะของวิศวกรดูแลหน้าร้าน

การเป็นวิศวกรดูแลหน้าร้านต้องมีการผสมผสานระหว่างเทคนิคและทักษะของผู้คน วิศวกรดูแลหน้าร้านเป็นผู้วิเคราะห์ปัญหา โดยต้องมีความสามารถพิเศษในการรับฟัง

ความรู้ทางเทคนิค: วิศวกรดูแลหน้าร้านต้องมีความรู้ลึกซึ้งทางเทคนิคบนเครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบต่างๆ พวกเขาต้องสามารถสร้าง, ตั้งค่า, โครงสร้างทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าที่ต่างกัน

ทักษะการสื่อสารด้วยวาจาอย่างสูง: ผู้จัดการด้านเดสก์ท็อปจะต้องสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถอธิบายวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆให้กับลูกค้าของตนได้

ทักษะการฟังขั้นสูง: วิศวกรดูแลหน้าร้านควรมีทักษะการฟังที่ดีและใส่ใจในรายละเอียด เพื่อทำความเข้าใจกับความต้องการที่แตกต่างของลูกค้าแต่ละราย ระบุความยากลำบากในการใช้คอมพิวเตอร์และให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับลูกค้า

ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์: งานส่วนใหญ่ของวิศวกรดูแลหน้าร้านเกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการใช้บริการทางคอมพิวเตอร์ดังนั้นทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดี จึงเป็นสิ่งสำคัญในการทำความเข้าใจและระบุความต้องการของลูกค้า

ทักษะการวิเคราะห์: วิศวกรดูแลหน้าร้านต้องสามารถวิเคราะห์และทำความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้าต่าง ๆ ตามรูปแบบการดำเนินงานหรือโครงสร้างของพวกเขาและให้แนวทางที่เหมาะสมสำหรับพวกเขา