ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์

คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับความสำคัญของฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ หรือบางทีนั่นอาจเป็นสิ่งที่คุณทำเพื่อหาเลี้ยงชีพ โดยมีคำจำกัดความมากมาย

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลยที่ Line ID: 0878314785 หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง

ฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ ทำหน้าที่เกี่ยวกับกระบวนการขายโดยรวม (ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและประชาสัมพันธ์) หรือมีหน้าที่ในการโน้มน้าวบุคคลที่ไม่สนใจในตัวผลิตภัณฑ์ให้หันมาสนใจ โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาด ฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ซึ่งจะแตกต่างจากการจัดการผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับการทำการตลาดผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าเป้าหมาย เนื่องจากการจัดการผลิตภัณฑ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์

นี่คือสิ่งที่คุณอาจไม่ทราบเกี่ยวกับฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ ในฐานะนักการตลาดผลิตภัณฑ์มีโอกาสที่จะได้ทำงานในทุกทีมที่มีอยู่ใน บริษัท คุณสามารถตัดสินใจใช้เวลาทำงานส่วนใหญ่กับทีมผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคตได้เช่นเดียวกับที่คุณสามารถใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำงานกับทีมการตลาดเพื่อสร้างข้อความการขายและ เนื้อหาการตลาด เนื้อหาหลักประกัน นั่นคือเหตุผลหนึ่งที่คุณไม่สามารถเกลียดงานฝ่ายผลิตภัณฑ์การตลาดได้ นักการตลาดผลิตภัณฑ์อาจทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์การขายการวิจัยและพัฒนาความสำเร็จของลูกค้าหรือการตลาด

ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ (Product Marketer Job Description Sample)

Position: Product Marketer

Degree: Bachelor’s degree in Business, marketing or communications.

Working conditions: most business hours would be spent in the office.

Qualifications:

  • A high ranking and an eminent degree in Marketing or any degree related to Business. For example, BBA, M.A. or M.S. in Marketing, MBA, M.A. or M.S. in I-O (Industrial-organizational) Psychology.
  • Must have adequate work experience in associated areas.
  • A computing or engineering background is considered as a valuable plus, considering the highly quantitative constituent of the role.
  • A major skill is to be really good at interacting with technical staff, colleagues and third parties.

Key Responsibilities:

  • As a product marketer, you must be able to develop a good messaging ability with customers, i.e., being able to translate technical languages of the product to a customer-friendly language after understanding vividly what the customer needs.
  • You will be responsible for the provisions of information that are required by the sales force to boost product sales.
  • Must make sure all tasks assigned to him are completed.
  • Required to build and maintain a relationship with the customers to study and understand their needs vividly.
  • You have a responsibility of supporting the sales and market teams via training, sales tools and using your expertise as a marketer to ensure they develop more ability to sell products effectively.
  • Must be able to organize marketing programs that will steadily generate revenue and high quality leads for the company.

ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ (Product Marketer Job Description) นำไปปรับใช้เพื่อประกาศรับสมัครเพื่อให้ได้พนักงานตรงกับที่ต้องการได้เลย