ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

บทบาทหน้าที่ที่สำคัญของผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คือ การออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ผลิตโดยเครื่องจักร เช่น ของเล่น รถยนต์ และของใช้ภายในบ้าน ซึ่งจะต้องมีความสามารถโดยการมีแนวคิดผสมผสานศิลปะเข้าด้วยกันเพื่อผลิตสินค้าที่มีประโยชน์ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องคำนึงถึงข้อแนะนำ หรือข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ และรวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อทำรายงานสำหรับแนวทางในการผลิตครั้งต่อไป

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลยที่ Line ID: 0878314785 หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมักจะจัดการกับผลิตภัณฑ์ประเภทในประเภทหนึ่ง เช่น เฟอร์นิเจอร์สำหรับใช้ในครัวเรือน รถยนต์ และของใช้ภายในบ้าน นักออกแบบบางรายอาจมีความเชี่ยวชาญในการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ ในขณะที่คนอื่นๆ อาจมีแนวคิดในการผลิตกระดานลื่นหิมะ (สโนว์บอร์ด) และจักรยานที่ไม่เหมือนใคร

พวกเขามีการติดตั้งสัญชาตญาณจินตนาการในวงกว้างและความสามารถในการแสดงจินตนาการของพวกเขาในผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พวกเขาผลิต พวกเขายังผลิตสินค้าอุตสาหกรรมหลายหลังการร่างภาพที่ถูกต้องบนกระดาษเพื่อหาทางออกสำหรับกระบวนการทางกล

ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องมีจินตนาการสูง สามารถคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งนักออกแบบจะต้องสามารถใช้เครื่องมือคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี ในการออกแบบ ผสมสี และตกแต่งผลิตภัณฑ์ต่างๆก่อนจะทำการผลิต โดยจะมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ (CAD) ในการช่วยผลิต จะมีลักษณะเป็นภาพ 2 มิติ ให้กลายเป็นแบบจำลอง และตามด้วยการใช้เครื่องพิมพ์ 3มิติ เพื่อสร้างโมเดลผลิตภัณฑ์

คำบรรยายลักษณะงานผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design Job Description Sample)

Position: Industrial Design

Degree: A bachelor’s degree in industrial design, architecture, or engineering. A Master’s of Business Administration (MBA) is also a valuable criterion.

Working condition: Has to be in the office, testing sites, centers for design works, exhibition grounds, manufacturing factories and clients’ homes or offices,

Qualifications

 • Must possess analytical skills needed for logical thinking. Reasoning skill is also required to produce consumer-appeal products.
 • You must be artistic and creative in expressing your imaginations and ideas in your illustrations.
 • You must be proficient in computer usage and CAD adaptation to create your models.
 • You must be unique in your creations and know how to incorporate modern technologies into your designs.
 • Interpersonal skills are essential in working with co-workers and clients to share their professional ideas.
 • You must possess sufficient mechanical skills before applying for the job because wide knowledge on the internal engineering formulas of some products you will work on must be well understood.
 • Should be adept at recognizing broad design issues like size, need and cost of a product, predict complications, bring up options, examine alternatives, and proffer solutions.

Key responsibilities

 • Required to provide industrial designs for old and new products, the performance of research for the available designs, document maintenance and ensure strict adherence to all design benchmarks.
 • Responsible for the preparations of all available models for industrial products and coordinate the performance of all programs needed for field investigations.
 • Required to take part in all research programs and make ready the needed project plans. Collaborate with other designers and engineers to create excellent consumer satisfaction products.
 • Responsible for amassing all needed details to work out front end plans and give out guidelines for programs.
 • 3D, ISO, GMP and Olympus Corporate Product Design will require optimum expertise maintenance by the designers. Strict compliance with the technical usage of these softwares must be monitored as well.

นี่เป็นตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design Job Description Sample) นำไปปรับใช้เพื่อประกาศรับสมัครเพื่อให้ได้พนักงานตรงกับที่ต้องการได้เลย