ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ดูแลเครื่องจักร

เครื่องจักรจำเป็นต้องมีผู้ควบคุมการทำงาน ไม่ว่าจะบริษัทเล็กหรือใหญ่ จึงจำเป็นต้องมี ผู้ดูแลเครื่องจักร เพื่อดูแล ควบคุมเครื่องจักร และอุปกรณ์มากมายหลากหลายชนิดที่แตกต่างกันออกไป เพื่อผลิตชิ้นส่วนต่างๆของผลิตภัณฑ์ โดยเครื่องจักรจะสามารถผลิตออกมาได้อย่างแม่นยำ

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลยที่ Line ID: 0878314785 หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้ดูแลเครื่องจักร มีหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการผลิตต่างๆของเครื่องจักร ซึ่งต้องมีความละเอียดแม่นยำเป็นอย่างมาก เพื่อให้แน่ใจว่า จะไม่เกิดข้อผิดพลาดในการผลิต หรือหากเกิดข้อผิดพลาดต้องสามารถแก้ไขปัญหาได้

ผู้ดูแลเครื่องจักรจะใช้ความรู้ความสามารถเป็นอย่างมาก เพื่อเลือกวัสดุที่เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน จะต้องทำงานอย่างขยันขันแข็ง ต้องแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ รวมถึงต้องมีประสบการณ์ในด้านเทคนิค การใช้เครื่องจักรกล หรือเครื่องมือต่างๆ

ผู้ดูแลเครื่องจักรมีอยู่หลากหลายแบบแตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่จะพบได้สามกลุ่ม คือ

 1. ผู้ดูแลเครื่องจักรมือสมัครเล่น เรียกว่า “ผู้ดูแลเครื่องจักรฝึกงาน”
 2. ผู้ดูแลเครื่องจักร
 3.  ผู้ดูแลเครื่องจักร II หรือช่างดูแลเครื่องจักร ซึ่งรับผิดชอบในการกำกับดูแลผู้ดูแลเครื่องจักรคนอื่น ๆ

ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ดูแลเครื่องจักร (Machinist Job Description)

Position: Machinist

Degree: Some level of post-secondary education at the apprentice level. An associate’s degree program will be very beneficial.

Working condition: Has to work in mechanical laboratories and office.

Qualifications

 • Must have the ability to work resiliently both physically and mentally.
 • You must have the experience and technical know-how to familiarize yourself with the instruments, and the ability to examine a tool specifications. Must also know how to assemble its pieces and activate them to action.
 • Military experience with a minimum of two years is recommended as part of eligibility criteria.
 • You must possess strong visual ability needed to inspect drawings, designs, and schematics. You will be required to understand the basis of procedures embedded in the equipment and produce tools as demanded by the company.
 • Must be able to understand all necessary components of the tool such as pressure, a method of programming, voltage level, and other technical properties.
 • Ability to read technical terms written on tools and choose the right instruments meant for a particular work is very important.
 • You must not be younger than 18 years of age as of the time you send in your application.
 • Minimum academic requirements are GED and a high school diploma.
 • Should possess a previous career training or experience.
 • Must have at least one year of mechanic-related work certification.
 • Certifications in four math courses within five years are needed.
 • Required to have knowledge of the programming of Mastercam experience with lathes and mills.
 • Experience in the operations of small and average parts of the machine is highly valuable.

Key responsibilities

 • Responsible for the repair of equipment and maintenance, by keeping them clean and well lubricated.
 • Responsible for the handling of all works embarked upon and manage manufactured products.
 • Required to set up CNC Mills and see to its operations.
 • Responsible for all the design of products like steel, silicon, titanium, aluminum, plastic and so on.
 • Ensure that the work being done is in accordance with the specifications drawn on blueprints.
 • Responsible for writing technical programs.

นี่เป็นตัวอย่างคำบรรยายลักษะงานของผู้ดูแลเครื่องจักร (Machinist Job Description) ที่เราทำไว้เป็นภาษาอังกฤษ บริษัทหรือนายจ้างสามารถนำไปปรับใช้เพื่อประกาศรับสมัครเพื่อให้ได้พนักงานตรงกับที่ต้องการได้เลย