ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานฝ่ายบริการลูกค้า

ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service Representative Job Description Sample)

งานของฝ่ายบริการลูกค้าเปรียบเป็นหน้าที่คอยให้บริการ เป็นสะพานเชื่อมระหว่างลูกค้าและบริษัท โดยมีส่วนร่วมในการโทรเพื่อช่วยในการแก้ไขข้อร้องเรียนการรับคำสั่งการแก้ไขข้อผิดพลาดการตอบสนองต่อการสอบถามข้อมูลและสิ่งอื่น ๆ ซึ่งบุคคลที่จะมาทำงานในตำแหน่งงานนี้ต้องมีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับลูกค้าได้ดี

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลยที่ Line ID: 0878314785 หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง

หน้าที่โดยทั่วไปของฝ่ายบริการลูกค้า คือ

 • สามารถดูแลในเรื่องการสอบถามข้อมูลของลูกค้า
 • สามารถทำหน้าที่สำคัญอื่นๆแทนผู้จัดการได้
 • เก็บบันทึกเอกสารข้อมูลการสอบถามลูกค้าในแผนกการขาย
 • อัปเดตเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆในโลกที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อให้มีการนำนโยบายใหม่ ๆ ไปใช้เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลของแผนก
 • รับผิดชอบการรับข้อมูล ข่าวสารของบริษัท ผ่านทางโทรสาร โทรศัพท์ และอีเมล
 • สามารถติดต่อกับลูกค้าหลังจากการได้รับบริการเพื่อพิจารณาความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ
 • ทำหน้าที่รับสมัครผู้ให้คำปรึกษา และพัฒนาผู้ฝึกปฏิบัติงานบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาระบบของงาน และจะต้องยืนยันข้อมูลลูกค้าเพื่อการเก็บบันทึกข้อมูลที่จำเป็น
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้จัดการฝ่ายลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าประสิทธิภาพของการบริการลูกค้ายังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
 • สามารถให้คำแนะนำกับลูกค้าในการยกเลิกคำสั่งซื้อและแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ที่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ
 • สามารถจัดการการเรียกคืนผลิตภัณฑ์และการยกเลิกคำสั่งซื้อของลูกค้า
 • สามารถดึงดูดลูกค้าเมื่อต้องการขายผลิตภัณฑ์และบริการผ่านทางโทรศัพท์อีเมลและแฟกซ์

ทักษะฝ่ายบริการลูกค้าที่คุณต้องมีเพื่อเป็นประโยชน์ในตำแหน่งงานดังกล่าว

 • ต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาและทักษะการปฏิบัติในการจัดการ
 • มีทักษะการสื่อสารการพูดโน้มน้าวจิตใจ
 • สามารถจัดการกับหน้าที่ต่างๆของฝ่ายบริการลูกค้าได้เป็นอย่างดี