ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการสำนักงาน

ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการสำนักงาน (Office Manager Job Description Sample)

ผู้จัดการสำนักงานมีหน้าที่ดูแลให้สำนักงานทำงานได้อย่างราบรื่น อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างอย่างมากในขอบเขตของงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจ บ่อยครั้งที่พวกเขาพบว่าตนเองต้องรับผิดชอบการทำงานเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ การบัญชีขั้นพื้นฐานและการจัดทำงบประมาณ ด้านหนึ่งที่ทำให้พวกเขามีอาวุโสกว่าเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปก็คือ พวกเขาสามารถทำการรายงานโดยตรงให้กับผู้ช่วยธุรการและเจ้าหน้าที่ธุรการประเภทอื่นได้

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลยที่ Line ID: 0878314785 หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง

บทบาทของผู้จัดการสำนักงานประกอบไปด้วย:

 • รับสายโทรศัพท์
 • ส่งใบแจ้งหนี้ไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไป
 • จัดการเรื่องซัพพลายเออร์ที่สำนักงาน
 • บำรุงรักษาสต็อกของสำนักงาน เครื่องเขียนและอุปกรณ์อื่น ๆ
 • จองห้องพักให้ลูกค้า
 • พยายามที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายในการทำงานของสำนักงาน
 • ดูแลรักษาสถานที่ต่างๆ
 • รับผิดชอบด้านทรัพยากรบุคคล
 • ส่งเสริมระเบียบ ข้อบังคับ และการริเริ่ม (เช่น การฝึกอบรมตามที่มีการบังคับ)
 • บำรุงรักษาข้อมูลที่ส่งไปยังฐานข้อมูล

 

นอกจากนี้ยังมีบทบาทอีกมากมายนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าความรับผิดชอบจะแตกต่างกัน แต่จุดมุ่งหมายหลักของผู้บริหาร คือ การทำให้แน่ใจว่า สำนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้จัดการสำนักงานได้จัดการรายงานโดยตรงด้วยตนเอง ซึ่งหมายความว่าพวกเขามีหน้าที่ในการสัมภาษณ์ การประเมิน และการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลักษณะที่ดีของผู้จัดการสำนักงาน :

การปรับตัวเป็นลักษณะสำคัญ เรื่องจากความแตกต่างของบทบาทหน้าที่ระหว่างสำนักงาน นอกจากนี้คุณควรมีความรับผิดชอบในการทำงานให้ราบรื่นและคุณจะต้องสามารถจัดการกับทึกสถานการณ์ได้

 • เป็นนักวิชาการที่ดี อย่างน้อยต้องมีการศึกษาระดับมัธยมต้น
 • มีการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม
 • เป็นผู้ตัดสินใจและผู้แก้ปัญหาที่ดี
 • มีทักษะด้านบุคคลสำหรับสถานการณ์ต่างๆ
 • มีการพิจารณาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและเป็นความลับ
 • ทำงานได้ตามกำหนดเวลา
 • มีทักษะขั้นสูงในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์หลายรูปแบบ

ระดับการศึกษาโดยทั่วไปที่ผู้จัดการสำนักงานต้องมีนั้นอาจมีพื้นฐานที่แตกต่างกันไป แต่ก็จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา พวกเขามีองค์ประกอบในการบริหารงานของพวกเขาให้แน่ใจว่าหลักสูตรนี้รวมถึงการฝึกอบรมด้านการจัดการด้วย