ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานตัวแทนอสังหาริมทรัพย์

ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์เปรียบเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างลูกค้ากับผู้ซื้อ พวกเขาช่วยให้การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น หากคุณต้องการจ้างตัวแทนการขายอสังหาริมทรัพย์ให้กับบริษัทของคุณ คุณสามารถจัดทำคำอธิบายงานโดยใช้ตัวอย่างที่ระบุไว้ด้านล่างหรือเอาแนวคิดมาใช้ก็ได้

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Agents Job Description)

Position: Real Estate Sales Agents

Degree: Masters in Business Administration or Marketing in Real Estate

Working conditions: He has to work mostly in the field. It means he will have to travel in order to visit the properties that are for sale and the clients as well.

Qualifications:

 • Must have a valid degree from a business school of Masters in Business Administration or Marketing along with an MBA
 • Must have an experience of almost 6 years as a Real Estate Sales Agent for any well-reputed company
 • Must act as a bridge between the buyers and the clients to ensure a smooth flow of dealing
 • Must determine the exact rent of the property, its worth in the market and the kind of buyer who will buy it
 • Must give out the vacancies forms for the properties which are for sale
 • Must determine the profit, taxes, repair cost, maintenance cost and the overhead cost of the property which is for sale
 • Must have excellent managerial and organizational skills to handle the meetings of  the clients and the buyers
 • Must have excellent communication skills to negotiate the terms of the deal with the clients and the customers
 • Must be able to work  flexible hours and under tight deadlines in order to achieve the sales goals and targets of the Real Estate firm
 • Must have good knowledge about the accounts and economics in order to deal with the buyers who are looking for commercial and industrial properties
 • Must be able to operate the computer software in order to make forms for new vacancies and filling out the client’s forms in the database
 • Must have analytical skills to analyze the client’s needs and the fulfill all the legal terms of the deal
 • Must have excellent interpersonal skills while making a deal with a client and the buyer and while resolving their complaints

Key responsibilities:  

We at LandLord.com are looking to hire Real Estate Agent who can work in close collaboration with our sales team. He must be patient, amiable, confident and committed to his work. He must be able to work flexible hours to meet the client’s requirements. He will be given a target for each month that he will have to do in order to get a raise.

We are looking for a person who can negotiate all the terms with the buyers and the clients and settle the dispute between them. If you have the relevant experience and the expertise that is required for this job, you can apply for it using our email address.

ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Agents Job Description) นำไปปรับใช้เพื่อประกาศรับสมัครเพื่อให้ได้พนักงานตรงกับที่ต้องการได้เลย