ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานด้านผู้จัดการการตลาดออนไลน์

ทุกองค์กรที่เข้าใจว่าผู้จัดการการตลาดของการตลาดมีความสำคัญเพียงใดก็แทบจะไม่พูดว่า “ไม่” กับการมีตำแหน่งนี้อยู่ในบัญชีเงินเดือน เหตุผลที่เป็นเช่นนั้นคืออะไรหรือ คุณสามารถพิจารณาอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตวันนี้องค์กรการตลาดส่วนใหญ่มีวิวัฒนาการมาจากการใช้วิธีป้ายแบบเก่าที่ค่อนข้างเก่าเพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ของตนฉันหมายความว่าพวกเขาไม่ได้พึ่งพาเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป ดังนั้นพวกเขาจึงจ้างผู้จัดการการตลาดออนไลน์เพื่อสร้างกลยุทธ์ออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดขายและเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดออนไลน์เป็นหนึ่งในคนสำคัญขององค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการทำให้แน่ใจว่าความสำเร็จของผลิตภัณฑ์เฉพาะเจาะจงไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ บุคคลนี้มีส่วนร่วมในการจัดและนำแคมเปญโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตและ นำทางของเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ง่ายขึ้นสำหรับคนที่จะใช้โดยไม่ทำลายเหงื่อ นอกจากนี้คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมการตลาดมีความขยันหมั่นเพียรและดำเนินกิจกรรมทั้งหมดโดยไม่มีเป้าหมายเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรและสร้างรายได้สูงสุดให้กับ บริษัท

ตำแหน่งของผู้จัดการการตลาดออนไลน์ต้องมีผู้บริหารจัดการงานหลาย ๆ งานเช่นการจัดการกลยุทธ์ต่างๆของกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์การกำกับดูแลแคมเปญโฆษณา การจัดทำ การปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับการค้นหาในตำแหน่งที่ดีที่สุด (SEO) ที่ยอดเยี่ยม ด้วยเนื้อหาที่ยอดเยี่ยม ระบุลูกค้ารายใหม่และรายได้มากขึ้น ประสานงานโปรแกรม SEO เพื่อรับประกันได้ว่าเว็บไซต์ของบริษัทได้รับการจัดอันดับสูงสำหรับชุดคำหลักที่เกี่ยวข้อง  เป็นต้น ดังนั้นด้วยเหตุผลที่ชัดเจน จึงมีความปลอดภัยที่จะกล่าวว่าผู้จัดการการตลาดออนไลน์มีบทบาทสำคัญมาก ในการเอื้อต่อความสำเร็จขององค์กร

คำบรรยายลักษณะงานด้านผู้จัดการการตลาดออนไลน์ (Online Internet Marketing Manager Job Description Sample)

Position: Online Internet Marketing Manager

Degree: Bachelor’s degree in Business Administration, marketing or communications.

Working conditions: most working hours would be spent in the office or work at home.

Qualifications:

 • An individual should possess a bachelor’s degree in Business Administration, marketing, communications or a degree in any other relevant subject.
 • Certificates in online marketing or a relevant course are considered as an advantage.
 • Some years of work experience would give an upper hand during application.
 • Strong ability to carry out research, and work effectively within a period without full supervision.
 • Ability to build and maintain a solid relationship with new and existing clients.
 • Excellent IT skills and in-depth knowledge of online media.
 • Should be creative and have great entrepreneurial spirit.

Key responsibilities:

 • You’ll be responsible for gaining new clients and must be able to keep the old ones.
 • You’ll be involved in estimating and tracking marketing initiatives.
 • Instructions given by the marketing director must be worked upon and should also be able to provide full support towards the marketing objectives.
 • Responsible for carrying out tests regularly to boost the outcome of the revenue goals set by the organization.
 • To monitor the operational metrics like the performance of the sites, traffics, sales figures, rankings, etc. and to report them afterward.
 • Responsible for identifying marketing opportunities.
 • You’ll be responsible for the management of the assigned budgets for online marketing.
 • Must develop the navigation of the site to provide easy accessibility for site visitors.

ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานด้านผู้จัดการการตลาดออนไลน์ (Online Internet Marketing Manager Job Description) นำไปปรับใช้เพื่อประกาศรับสมัครเพื่อให้ได้พนักงานตรงกับที่ต้องการได้เลย

Facebook Comments