ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการร้านอาหาร

บทบาทและหน้าที่ที่สำคัญสำหรับผู้จัดการร้านอาหาร คือ ต้องมีความทุ่มเทสูงสุดในการเป็นมืออาชีพในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ซึ่งผู้จัดการร้านอาหารต้องกำกับดูแลและฝึกอบรมพนักงาน ว่าจ้างพนักงาน จัดการงบประมาณ และการกำหนดหลักเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัย สุขภาพของพนักงาน ให้ถูกสุขอนามัยอย่างเข้มงวด

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลยที่ Line ID: 0878314785 หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้จัดการร้านอาหารต้องดูแลรักษาภาพลักษณ์ของร้านอาหารอยู่เสมอ ต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีความอดทนสูง เพื่อให้ทนต่อความกดดันต่างๆที่จะต้องพบเจอกับลูกค้าที่หลากหลายรูปแบบ

สิ่งสำคัญคือ พนักงานต้องเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมที่จะเผชิญกับงานที่เติบโตขึ้น ทักษาด้านการตลาด ประสบการณ์ในการบริหารจัดการ จึงเป็นสิ่งที่ควรนำมาปรับใช้เพื่อให้ได้ผลกำไรสูงสุด

ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการร้านอาหาร (Restaurant Manager Job Description)

Position: Restaurant Manager

Degree: A degree or HND in Business or management; hospitality management; hotel and catering.

Working condition: Can be required to work in an office or indoors, kitchen and in an area close to the house.

Qualifications

 • Should possess previous specialized work experience in customer service and human relations.
 • Must have exemplary interpersonal skills for being in charge of staff and customers. You must be adept at dealing with them.
 • Must have adequate skills in written and oral communication for the management of issues about commercial personnel.
 • You should be prepared to endure intense pressure when the workload mounts on your shoulders. This is because restaurant management duties are demanding.
 • Must have a strong and accurate knowledge of business for the sole purpose of accomplishing best output.
 • You must be a vibrant team player and possess leadership skills that will help you in leading a team as occasions may call for it.
 • Skills in effective planning and organizational acumen will be great advantage to run operations.
 • Must be able to stand alone sometimes to make certain Self-confidence is also vital when required to work independently.
 • Must be ready to find solutions to problems when they come.

Key responsibilities

 • Responsible for the business performance of the restaurant.
 • Required to plan the rate of sales and make an analysis of their financial returns.
 • Responsible for organizing activities such as discount promos and special offer programs that will promote marketing.
 • Write comprehensive reports at the end of each week which include food regulation, staff regulation, and sales.
 • Oversee and carry out plans to aid sales at the department level, monitor gains, and staff growth.
 • Assist in setting budgets and seek the endorsement of the executives.
 • Required to plan menus.
 • Preside over the activities of the restaurant when scheduled shifts are on.
 • Responsible for training, employment, management and motivating the members of staff.
 • Attend to customers in a friendly approach, make table reservations for clients and give professional tips on choosing the right items from the menu.
 • Maintenance of maximum standards of healthy environment, safety regimen, quality control and hygiene.
 • Required to monitor stock rates, arrange for supplies and make preparations for cash drawers.
 • Saddled with the duty of attending to complaints of customers, supervising several programs at the same time and multi-tasking in the midst of a beehive of activities.
 • Responsible for overseeing other restaurants as may be demanded by the management. This requires much traveling and mobility.

นี่เป็นตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการร้านอาหาร (Restaurant Manager Job Description) นำไปปรับใช้เพื่อประกาศรับสมัครเพื่อให้ได้พนักงานตรงกับที่ต้องการได้เลย