ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานสถาปนิกไอที

ตำแหน่งของสถาปนิกไอทีเป็นตำแหน่งที่สำคัญต่อโครงการด้านไอที แม้ว่าบางครั้งพวกเขาจะเรียกว่าสถาปนิกด้านเทคนิคก็ตาม สถาปนิกไอทีจะพบได้ในทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับไอที และมีคำอธิบายลักษณะงานที่คล้ายคลึงกัน

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

บทบาทของสถาปนิกไอทีเกี่ยวข้องกับการออกแบบและสร้างพิมพ์เขียวสำหรับการแก้ไขปัญหในด้านไอทีที่ซับซ้อน  ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับการออกแบบโครงการ ค่าใช้จ่าย ความเป็นไปได้และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สถาปนิกไอทีมีหน้าที่ในการตรวจสอบความสามารถในการทำกำไร และความเป็นไปได้ของโครงการด้านไอที ก่อนที่จะดำเนินการ โดยสามารถวิเคราะห์ขอบเขตของโครงการและกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ยังเป็นหน้าที่ของสถาปนิกไอทีในการจัดเตรียมงบประมาณสำหรับการออกแบบและการแก้ไขปัญหาด้านไอทีต่างๆ ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าและประเมินระบบที่มีอยู่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ระบุและแก้ปัญหาเรื่องภัยคุกคามด้านความปลอดภัย ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของสถาปนิกไอทีในการรักษาความปลอดภัยของระบบ

คำบรรยายลักษณะงานสถาปนิกไอที (IT Architect Job Description)

สถาปนิกไอทีให้บริการเกี่ยวกับปัญหาต่างๆด้านไอทีแก่ลูกค้า ตลอดจนการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดำเนินการ และใช้ประโยชน์จากการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสถาปนิกไอทีมีส่วนร่วมในการออกแบบและดำเนินการทดสอบฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์เพื่อตรวจสอบว่าสามารถใช้งานได้ตามที่ออกแบบหรือไม่

สถาปนิกไอทีต้องสามารถทำงานร่วมกับวิศวกรเครือข่ายและผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีอื่น ๆ เพื่อเลือกโซลูชั่นการออกแบบที่ดีที่สุด คอยช่วยเหลือ ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับการออกแบบโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่าย การดำเนินงาน รวมถึงผลกำไร

สถาปนิกไอทียังต้องทำงานร่วมกับผู้เชึ่ยวชาญด้านไอทีอื่นๆ ในการสร้างแบบจำลองและดำเนินการออกแบบ และต้องคอยแนะนำ ช่วยเหลือผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีรายอื่นเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างและออกแบบด้านไอที พร้อมทั้งนำเสนอการแก้ไขปัญหาด้านไอที และนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อเพิ่มผลกำไรให้องค์กรมีประสิทธิมากขึ้น

ทักษะที่สถาปนิกไอทีต้องมี

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เป็นส่วนสำคัญของงานประจำวันของสถาปนิกไอที ดังนั้นเขาต้องมีทักษะในการติดต่อสื่อสารและทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ในระดับสูงในการทำงานร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ ในการดำเนินโครงการด้านไอทีและการออกแบบ

ความรู้ความเข้าใจทางด้านคอมพิวเตอร์และทักษะทางเทคนิค: ในการทำงานเป็นสถาปนิกไอทีต้องมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้สถาปนิกไอทีต้องมีความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับภาษา การเขียนโปรแกรม รวมถึงความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างละเอียด นอกจากนี้ยังต้องใช้ความรู้ในการออกแบบโปรแกรมไอทีและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

ทักษะการทำงานเป็นทีม: สถาปนิกไอที ต้องรู้จักการทำงานเป็นทีม เนื่องจากงานนี้เกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านไอดีรายอื่นๆ จากสาขาต่างๆ

ทักษะการจัดเวลาและการจัดการ: ต้องมีความสามารถในการจัดการด้านเวลา และสามารถวางแผนการจัดการโครงการต่างๆให้สำเร็จได้ตามเวลาที่กำหนด

สถาปนิกไอทีจะต้องมีความรู้ด้านไอที สิ่งประดิษฐ์ที่ทันสมัย และความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดไอที เพื่อที่จะสามารถให้บริการลูกค้า การแก้ไขปัญหาได้ และยังต้องสามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มผลกำไรอีกด้วย


ตัวอย่าง Resume คำบรรยายลักษณะงาน Resumeตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการร้านอาหารบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญสำห…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานวิศวกรออกแบบเครื่องกลวิศวกรออกแบบเครื่องกลนั้น …ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานวิศวกรทดสอบคำบรรยายลักษณะงานวิศวกรทดส…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานวิศวกรเครื่องกลวิศวกรเครื่องกล เป็นผู้ที่…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ดูแลเครื่องจักรเครื่องจักรจำเป็นต้องมีผู้…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ดูแลระบบวินโดว์คำบรรยายลักษณะงานผู้ดูแลระ…คำบรรยายลักษณะงานพนักงานขายซอฟต์แวร์คำบรรยายลักษณะงานพนักงานขา…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) กว่า 300 อาชีพตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงาน …ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์เป…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดหางานฝ่ายทรัพยากรบุคคลการสรรหาบุคลกรใหม่ๆเป็นส่ว…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานวิศวกรตรวจสอบคุณภาพคำบรรยายลักษณะงานวิศวกรตรว…คำบรรยายลักษณะงานพนักงานสินเชื่อพนักงานบัญชีและพนักงานธนาค…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคคำบรรยายลักษณะงานฝ่ายสนับส…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานนายหน้าให้เช่าหากคุณจะทำการเช่าอสังหาริม…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ ต…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานโบรกเกอร์อสังหาริมทรัพย์กาารขายอสังหาริมทรัพย์นั้น…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของผู้…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานฝ่ายประสานงานการตลาดตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานฝ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ดูแลฐานข้อมูลคำบรรยายลักษณะงานผู้ดูแลฐา…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานตัวแทนขายทุกบริษัทต้องการให้ผลิตภัณ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานนักวิเคราะห์เครดิตตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานน…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานวิศวกรดูแลหน้าร้านตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานว…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานสถาปนิกไอทีคำบรรยายลักษณะงานสถาปนิกไอ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ช่วยฝ่ายทรัพยากรบุคคลการสรรหาพนักงานเป็นขั้นตอน…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานวิศวกรเครือข่ายตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานว…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานนักวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพ (QA)คำบรรยายลักษณะงานนักวิเครา…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการการตลาดผู้จัดการฝ่ายการตลาดของผลิ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพนักงานการตลาดพนักงานตำแหน่งการตลาดเป็นบ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์คุณกำลังรู้สึกไม่ดีเพราะคุ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพนักงานต้อนรับคำบรรยายลักษณะงานพนักงานต้…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการสำนักงานตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานแคชเชียร์ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานแ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ช่วยผู้จัดการตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ประสานงานโครงการตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ช่วยส่วนตัวตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพนักงานต้อนรับส่วนหน้าตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ช่วยฝ่ายการตลาดการตลาดเป็นงานที่ถือว่ายุ่…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ประสานงานอีเวนท์พิเศษผู้ประสานงานอีเว้นท์ต้องมี…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ช่วยฝ่ายบริการจัดการดูแลตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผ…คำบรรยายลักษณะงานฝ่ายวิศวกรฮาร์ดแวร์วิศวกรฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับคว…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการโปรเจ็ค SAPผู้จัดการโปรเจ็ค SAP มีบทบ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้อำนวยการการตลาดผู้อำนวยการการตลาดมีบทบาทท…คำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการโปรเจ็คไอทีผู้จัดการโปรเจ็คไอทีในบทบา…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการโปรเจ็คซอฟต์แวร์ผู้จัดการโปรเจ็คซอฟต์แวร์เ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานด้านผู้จัดการการตลาดออนไลน์ผู้จัดการฝ่ายการตลาดออนไลน…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานช่างยนต์ดีเซลตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานช…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานฝ่ายบริการลูกค้าตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานฝ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการแบรนด์ปัจจุบันสังคมเราให้ความสนใ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับก…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการงานอีเวนท์ผู้จัดการงานอีเวนท์ คือ คน…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานนักวางแผนงานอีเวนท์กิจกรรมที่จะจัดขึ้นทุกๆครั…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานนักวิเคราะห์การตลาดการวิเคราะห์ทุกส่วนของบริษ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้เชี่ยวชาญการประชาสัมพันธ์ผู้เชี่ยวชาญการประชาสัมพัน…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานที่ปรึกษาการตลาดในทุกบริษัท ต้องการบุคคลที…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเคยสงสัยหรือไม่ว่าอะไรที่ท…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพนักงานธนาคารตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานช่างยนต์อัตโนมัติตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานช…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานของตัวแทนศูนย์บริการข้อมูลตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานข…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานตัวแทนประกันตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานต…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพี่เลี้ยงเด็กตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานช่างเทคนิครถยนต์ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานช…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการลงทุนตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานเ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ดูแลเด็กตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพนักงานขายประกันตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ช่วยธุรการงานผู้ช่วยธุรการ คือบุคคลท…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ขนส่งงานผู้ขนส่งเป็นงานที่สำคัญ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงาน MBAทุกบริษัทจำเป็นต้องมีบุคคล…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานเลขานุการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์เป…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ดูแลเครือข่ายคำบรรยายลักษณะงานผู้ดูแลเค…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ดูแลสำนักงานสำนักงานทุกแห่งไม่ว่าจะใหญ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ช่วยสำนักงาน  *** สั่งทำ Resume เ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานเลขานุการ  *** สั่งทำ Resume เ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคฝ่ายสนับสนุนงานทางด้านเทคน…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพี่เลี้ยงเด็กตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพ…