ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงาน MBA

ทุกบริษัทจำเป็นต้องมีบุคคลที่ช่วยในการบริหารจัดการของบริษัท เพื่อก่อให้เกิดความราบรื่นในการทำงาน และการจัดการการบริการจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่จบหลักสูตรโดยเฉพาะ คือระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ เป้าหมายหลักของการว่าจ้างบัณฑิตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คือ ความเป็นมืออาชีพในระดับสูง ในด้านการตลาด การโฆษณา การจัดการและการบริหาร  เพราะจะทำให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้รับการสื่อสารเป็นอย่างดีและเป็นไปตามเป้าหมายที่หวังไว้ หากคุณต้องการจ้างบัณฑิต (MBA) เพื่อตำแหน่งงานผู้จัดการผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทของคุณ  คุณสามารถดูรายละเอียดและตัวอย่างของตำแหน่งงานนี้เพิ่มเติมได้ตามที่ระบุด้านล่าง

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลยที่ Line ID: 0878314785 หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงาน (MBA Job Description Sample)

Job Description for a Product Manager

Position: Product manager

Degree: MBA with Bachelors in Marketing and Commerce

Working conditions: Mostly office work but sometimes requires traveling and staying overnight

Qualifications:

 • MBA degree with 3-7 years of working experience in a marketing company
 • Excellent analytical and management skills
 • Proficiency in handling Word and Excel
 • Have strong communication skills
 • Should be goal oriented and able to meet the deadline

Key responsibilities:

We are looking for an MBA graduate who will be working as a product manager for our company named Aromatics Ltd. We are looking for a person who has an experience of 3-7 years in marketing and especially in the perfume industry. The key requirements of this job are:

 • Develop and recruit a team of professional who can work as a unit for the manufacturing and sale of the product
 • Engages meetings between management team and the R&D team to ensure the smooth flow of work within the company
 • Keeps a keen eye in the changing trends and engage new ideas in the marketing strategy
 • Keeps a keen eye on the GDP reports and Quality assurance of the products
 • May require travelling every now and then to the manufacturing units and may have to stay overnight as well.
 • Develops product manufacturing and completion forms to ensure the goals are met
 • Has to work in close association with Product Director in order to discuss the product development and management strategies
 • Develops plan for the inventory control and advertisement strategies based on seasonal events
 • Analyze the need for the new products
 • Has strong decision-making skills and should be able to handle the pressure in critical situations

The individual should be able to engage himself in the working environment of the company. He has to deal with the marketing heads and representatives all the time so excellent communication skills are needed on his behalf. He will be able to share responsibilities with the higher authorities so he will enjoy a good time while working in the company. The details are simple and easy to follow so do respond you are capable.

ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงาน (MBA Job Description ) นำไปปรับใช้เพื่อประกาศรับสมัครเพื่อให้ได้พนักงานตรงกับที่ต้องการได้เลย